Arnhem,
03
januari
2014
|
01:00
Europe/Amsterdam

Oud-KNHS voorzitter Van den Heuvel overleden

ERMELO (KNHS) – Donderdagochtend kwam het onverwachte bericht dat de oud-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) Martien van den Heuvel op 73-jarige leeftijd is overleden. Vanwege zijn vele verdiensten voor de paardensport was hij drager van de Gouden Speld en tevens erelid van de KNHS. Voordat Van den Heuvel in 2002 tot voorzitter werd benoemd van de fusiebond KNHS was hij vijf jaar voorzitter van Indoor Brabant. Als boerenzoon was de passie voor paarden Van den Heuvel niet vreemd. Zijn loopbaan nam echter een andere wending. Begiftigd met een scherp analytisch vermogen en een groot financieel inzicht, was hij succesvol in het zakenleven en gaf hij leiding aan de multinational Hydrodine. Als paardensportbestuurder kwam hij in beeld toen hij in 1984 penningmeester werd van het bestuur van het internationale concours hippique Indoor Brabant te ‘s-Hertogenbosch. In 1997 werd hij voorzitter en drukte hij zijn stempel op de ontwikkeling van Indoor Brabant tot een van de topevenementen in de wereld. Aan dit voorzitterschap kwam in 2002 een einde toen Van den Heuvel in januari 2002 tot voorzitter van het bestuur van de KNHS werd gekozen. Op dat moment was de KNHS ontstaan uit een fusie van zestien qua omvang sterk verschillende paardensportorganisaties met elk hun eigen geschiedenis en sfeer. Met visie en voortvarendheid gaf Martien leiding aan het Bestuur, dat voor de niet geringe taak stond van de KNHS een goede en financieel gezonde sportbond te maken. Met grote daadkracht en inzet heeft Van den Heuvel zich ingezet om van de KNHS de sportbond te maken die hem voor ogen stond. Toen hij begin januari 2011 om statutaire redenen (maximale zittingstermijn bereikt) zijn voorzitterschap moest neerleggen was de KNHS uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende sportbonden van ons land. De KNHS was een hechte organisatie geworden, financieel gezond, organisatorisch goed op orde en sportief gezien zeer succesvol. Onder zijn voorzitterschap werd ook de aanzet gegeven voor de recent afgeronde besluitvorming over de herstructurering van de KNHS en de inmiddels succesvolle samenwerking met het KWPN waardoor het nationale hippische centrum zijn voltooiing nadert. Tijdens zijn voorzitterschap toonde Martien van den Heuvel zich een strijdbare man. Hij pleitte en zette zich daadwerkelijk in voor hervormingen binnen de FEI, de internationale koepelorganisatie voor de paardensport, en binnen NOC*NSF, de nationale sportkoepel. Ook was het zijn vaste overtuiging, dat de paardensector één aanspreekpunt moest hebben in de Sectorraad Paarden. Het typeerde Van den Heuvel, dat hij het niet bij woorden liet, maar ook zelf aan de slag ging om de belangen van de paardensport en het hippische bedrijfsleven te behartigen. Zijn passie voor de paardensport uitte zich ook op andere wijze. Tijdens vele internationale kampioenschappen gaf hij acte de presence en zijn betrokkenheid bij het wel en wee van de topruiters was groot. Daarbij bleef het niet. Vanuit zijn woonplaats Den Dungen (bij ’s-Hertogenbosch) trok hij vele keren naar het hoge noorden om tuigpaardkampioenen te huldigen en naar het diepe zuiden om ponyruiters kampioenslinten om te hangen. Tijdens zijn afscheid kreeg hij een ‘Libre Amicorum’ waarin zestig nauw bij de hippische sport betrokken personen herinneringen aan de vertrekkende voorzitter ophaalden. De titel van dit boek luidde ‘Met hart en ziel’; deze titel had niet beter gekozen kunnen worden. Nu een einde aan zijn leven is gekomen mag worden geconcludeerd, dat zijn persoon onlosmakelijk is verbonden aan de ontwikkeling van de KNHS tot een nationaal en internationaal gerespecteerde paardensportbond en dat hij grote verdiensten heeft gehad voor de ontwikkeling en professionalisering van Indoor Brabant en de Sectorraad Paarden.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.