Arnhem,
19
november
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Ook gratis Verklaring Omtrent Gedrag voor sportverenigingen in 2013

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

Onlangs heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om de subsidie ter waarde van 50.000 VOG's (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen in de sport te verlengen met één jaar. Zo krijgen alle deelnemende sportbonden en sportverenigingen een jaar langer de tijd om de VOG binnen hun eigen organisatie op een goede wijze in te bedden en voor alle vrijwilligers binnen de organisatie een VOG aan te vragen. Seksuele intimidatie in de sport komt helaas vaker voor dan je denkt. En elk geval van seksuele intimidatie is er één te veel. Om die reden hebben steeds meer sportverenigingen de preventie van seksuele intimidatie hoog op hun agenda staan. Hoewel het moeilijk is om 100% te voorkomen dat seksuele intimidatie plaatsvindt, zijn er wel een aantal maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op ongewenst gedrag binnen de vereniging te verkleinen. Het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van personen met een functie binnen de club is één van die maatregelen. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven bij een sportclub. NOC*NSF ondersteunt het besluit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om de subsidie voor de gratis VOG voor vrijwilligers die werken met minderjarigen met één jaar te verlengen. Dit biedt sportbonden en sportverenigingen nu de gelegenheid om voor 31 december 2013 50.000 VOG’s voor sportvrijwilligers te realiseren. Het gaat hierbij om de verlenging van de regeling van 2012, er is geen nieuwe budget toegekend. Voor meer informatie rondom de VOG verwijzen wij u graag naar de VOG website. Hier vindt u alle informatie omtrent de VOG en het aanvraag- en declaratieproces en hier kunt u tevens de voorlichtingsfolders en handleidingen downloaden.