Arnhem,
13
november
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

Olympic Moves nieuwe naam voor Mission Olympic

ARNHEM - Mission Olympic is in de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot de grootste schoolsportcompetitie van Nederland! Jaarlijks beleven 150.000 jongeren van zo’n 300 middelbare scholen het plezier van sporten met elkaar. Vanwege het grote succes in Nederland, dankzij de enthousiaste deelname van jongeren en docenten, zal de competitie de komende jaren internationaal worden uitgerold. Om die reden wijzigt de naam en gaat het wereldwijd hetzelfde heten; Olympic Moves. Hiermee heet vanaf vandaag de grootste schoolsportcompetitie van Nederland voortaan Olympic Moves! De naam Olympic Moves staat symbool voor het feit dat jongeren aan de hand van deze competitie samen ‘in beweging’ worden gebracht. Aangezien Olympic Moves mede een initiatief is van het Internationaal Olympisch Comité (internationaal) en NOC*NSF (nationaal) staan de Olympische waarden centraal in deze competitie. De nieuwe naam blijft ook dichtbij de oorspronkelijke naam voor de herkenbaarheid. NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen: “Met Olympic Moves bereiken en inspireren we jongeren uit het voortgezet onderwijs met de kracht van sport en dragen we actief de Olympische waarden ‘excelleren’, ‘respect’ en ‘vriendschap’ uit. Het samen sporten brengt jongeren veel plezier, enthousiasme en voldoening en draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dus ook voor jongeren geldt: We winnen veel met sport.” Olympic Moves wordt in Nederland georganiseerd door NOC*NSF, de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), Coca-Cola en Achmea. Olympisch kampioen Epke Zonderland is ambassadeur van Olympic Moves. Kijk voor meer info over Olympic Moves op www.facebook.com/OlympicMovesNL,www.nocnsf.nl/OlympicMoves of volg Olympic Moves op Twitter via @OlympicMoves.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.