Arnhem,
10
september
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

NOC*NSF past hoogte Top 10-budget 2014 aan

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

NOC*NSF heeft het beschikbare Top 10 budget voor 2014 aan moeten passen vanwege lager uitgevallen inkomsten. De topsportbonden die een financiële bijdrage uit dit budget ontvangen voor hun topsport trainings- en wedstrijdprogramma moeten rekening houden met een korting van vijf procent in 2014. Nadat eind 2012 de Top 10-bedragen voor 2013 tot en met 2016 waren begroot heeft het bestuur van NOC*NSF deze budgetten ten behoeve van topsport, nu aan moeten passen vanwege lager uitgevallen inkomsten. Met name de vooral vorig jaar teruggelopen inkomsten uit de kansspelen en een verschuiving van vrij besteedbare cashsponsoring (voor topsport) naar geoormerkte cashsponsoring voor projecten met een maatschappelijke inslag (voor sportontwikkeling) van onze sponsoren, hebben het bestuur laten besluiten om de begrote Top 10-bedragen voor 2014 met vijf procent te korten.Door al in 2013 te korten op de uitgaven van NOC*NSF hoefde het budget voor de sportbonden voor 2013 niet tussentijds al te worden aangepast.