Arnhem,
08
juli
2015
|
14:36
Europe/Amsterdam

NOC*NSF heeft nieuw Bestedingsplan 2016 vastgesteld

Geen bezuinigingen op Nationaal Controle Programma doping

Het bestuur van NOC*NSF heeft het Bestedingsplan 2016 aangepast en vastgesteld. Daarmee zijn de eerder voorgenomen bezuinigingen op de collectieve financiering van dopingcontroles teruggedraaid.

Voorafgaand aan dit besluit heeft consultatie plaatsgevonden onder de leden.

De voorgenomen bezuiniging op de bijdrage aan deskundigheidsbevordering blijft wel gehandhaafd, net als de andere op 18 mei met de Algemene Vergadering afgesproken aanpassingen t.o.v. 2015.

De nu definitieve keuzes in het Bestedingsplan 2016 zijn bepaald binnen de inhoudelijke en procesmatige kaders van het mandaat dat op 18 mei jl. door de Algemene Vergadering is gegeven aan het bestuur van NOC*NSF. Het Bestedingsplan 2016 is vastgesteld op €40 mln. Dit betreft een verlaging van € 5 miljoen ten opzichte van 2015.

Het Bestedingsplan 2016 in relatie tot voorgaande jaren vindt u hier.