Arnhem,
04
december
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

NOC*NSF en MBO/HBO sportonderwijs gaan samenwerking versterken

TILBURG - NOC*NSF heeft namens de sportbonden een intentieovereenkomst tot samenwerking met het mbo/hbo-sportonderwijs ondertekend. Doel van de samenwerking is om elkaars kennis en kunde te benutten en zo de Nederlandse sport van voldoende en competent sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader te voorzien. De ondertekening vond plaats tijdens het jaarlijkse Platform Kader Breed, waar sport en onderwijs het opleiden van kader bespreken.

De overeenkomst werd vanuit de sportbonden getekend door NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen, vanuit het hbo-onderwijs door Willem Looije van de Haagse Hogeschool en door Carly ten Broeke (ROC Tilburg) vanuit het mbo-onderwijs.

Dielessen vindt dat de sport veel wint door de samenwerking met het mbo en hbo: “NOC*NSF streeft naar optimale sportomstandigheden voor iedereen in Nederland. De invloed van sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader is daarbij essentieel. Zij dragen in belangrijke mate bij aan de sporttechnische, sociale en persoonlijke ontwikkeling van de (jonge) sporter. Door samen te werken met sportopleidingen uit het mbo en hbo kan kader nog beter worden gefaciliteerd en opgeleid.”

Sportbonden en onderwijsinstellingen zorgen gezamenlijk voor het opleiden van het sportkader in Nederland en ontmoeten elkaar in het Strategisch Overleg Sport en Onderwijs. Vanuit dit overleg is de Meerjarenagenda Sport en Onderwijs 2013-2016 ontwikkeld, waarin de ambities en de thema's zijn geformuleerd waarop de samenwerking is gebaseerd. Centraal staan vier thema’s waarbinnen de partijen gezamenlijk doelen hebben gesteld:

het komen tot regionale samenwerking in netwerkorganisaties
gezamenlijk inzetten op de kwaliteit van de vrijwilligers
creëren van beter beroepsperspectief voor sportkader
het uitvoeren en benutten van onderzoek/monitoring rondom sportkader.

Een voorbeeld van een reeds bestaande samenwerking tussen sportbonden en onderwijs die navolging verdient, is de huidige opleiding Trainer/coach 4 in Amsterdam en Zwolle. Dertien sportbonden hebben gezamenlijk met de ALO Amsterdam, Landstede Zwolle en Windesheim Zwolle een nieuwe opleiding ontwikkeld op niveau 4. De sportbonden brengen sportspecifieke kennis in, waar de onderwijsinstellingen hun expertise rondom opleiden toevoegen.

De in totaal 47 cursisten volgen verdeeld over de twee onderwijslocaties de opleiding, waar teamsporters en individuele/duursporters samen in een groep zitten. De workshops worden uitgevoerd door experts vanuit het onderwijs en worden sportoverstijgend ingevuld. De cursisten kunnen vervolgens onder begeleiding van hun leercoach (tevens vanuit het onderwijs) en praktijkbegeleider de theorie vertalen naar de eigen specifieke sportpraktijk.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.