Arnhem,
22
maart
2020
|
16:42
Europe/Amsterdam

NOC*NSF dringt bij IOC aan op duidelijkheid

     

NOC*NSF heeft het IOC vandaag per brief om meer duidelijkheid gevraagd en aangegeven dat de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio alleen plaats kunnen vinden als de verspreiding van het coronavirus op wereldschaal stevig onder controle is. Er is grote behoefte aan een planning voor de besluitvorming, zodat een deel van de onzekerheid bij de Nederlandse topsporters kan worden weggenomen.

Opnieuw wordt Nederland deze dagen geconfronteerd met oplopende cijfers wat betreft het aantal slachtoffers van het coronavirus. Terecht gaat ieders primaire zorg uit naar degenen in onze samenleving die te maken hebben met de impact van het coronavirus. Met name iedereen die rechtstreeks door het virus wordt getroffen maar zeker ook naar de talloze individuen en organisaties die onvermoeibaar werken om onze samenleving te beschermen. De situatie is in Nederland net als in veel delen van de wereld gevaarlijk en uitermate complex.

Binnen de sport is te zien dat zowel de internationale als nationale sportwereld tot stilstand is gekomen. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat er niet snel een einde aan deze situatie komt. Mogelijk worden de maatregelen op de korte termijn zelfs strenger. Voor de komende weken is internationaal alles afgelast en voor Nederland geldt dat alle sportaccommodaties in ieder geval tot en met 6 april dicht blijven.

Voor een aantal grote evenementen verder in de tijd is zo’n besluit nog niet genomen. NOC*NSF is er zeker van dat de organisatoren en verantwoordelijke landen een dergelijk besluit nemen zodra blijkt dat deze evenementen toch niet op een veilige manier kunnen worden georganiseerd of een negatieve bijdrage aan het terugdringen van het virus opleveren.

Voor de topsporters is de onzekerheid over de Olympische en Paralympische Spelen nu erg vervelend. Ook zij zijn zeer begaan met wat er overal om hen heen, en soms zelfs dichtbij, gebeurt. De vele blijken van hun betrokkenheid is goed zichtbaar op social media. Tegelijkertijd zien de sporters de dreiging, dat waar ze al die jaren zoveel voor hebben gedaan en voor opzij hebben gezet, toch niet door kan gaan of wordt uitgesteld.

"We zijn er van overtuigd dat het IOC samen met Japan alle scenario’s aan het bekijken is," aldus NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg, "ook die van uitstel." "Het is uiteindelijk aan het IOC en aan Japan om te besluiten of de Spelen eind juli in Japan door kunnen gaan. Het IOC heeft aangegeven daarbij de adviezen van de WHO op te volgen. Net als wij in Nederland dat met de adviezen van het RIVM doen."

De druk op NOC*NSF om zelf een standpunt in te nemen over het wel of niet door gaan van deze Spelen is groot. Anneke van Zanen-Nieberg daar over:"Het is goed dat bonden hun zorgen uiten. Dat horen wij, dat herkennen en erkennen wij. Ook zij maken zich terecht zorgen over de huidige situatie en hoe die zich ontwikkelt. Wij blijven de adviezen van WHO en in Nederland van RIVM nauwlettend volgen, want gezondheid en veiligheid voor sporters, coaches en het publiek staan voorop."

NOC*NSF zal net als altijd alleen aan de Olympische en Paralympische Spelen deelnemen als veiligheid en gezondheid gewaarborgd zijn. Van Zanen-Nieberg: "Daar laten wij ons doorlopend door veiligheids- en gezondheidsdeskundigen over adviseren."

Lees de brief naar het IOC hier