Arnhem,
04
december
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

NOC*NSF brengt focus aan in topsportbeleid

ARNHEM - NOC*NSF heeft het aantal topsportprogramma’s waarin vanaf 2013 wordt geïnvesteerd teruggebracht van 180 naar 55. Met deze focus wordt ingezet op meer sporten aan de top.

NOC*NSF heeft vandaag de sportbonden geïnformeerd in welke topsportprogramma’s de komende jaren geïnvesteerd zal worden. In de komende weken worden met deze bonden verdere afspraken gemaakt over de voortgang en de prestatievoorwaarden voor deze investeringen.

Met het terugbrengen van het aantal topsportprogramma’s wordt op drie manieren focus aangebracht. Allereerst wordt het budget, dat gelijk is aan dat van voorgaande jaren, over minder programma’s verdeeld en vindt binnen die groepen ook nog herverdeling plaats. Daarnaast staan de High Performance Services nu ter beschikking van minder onderdelen. Tenslotte leert de topsportpraktijk dat naarmate de tijd verstrijkt er ook programma’s af zullen vallen die de geplande prestaties toch niet hebben bereikt.

Het gaat om het terugbrengen van 180 programma’s naar 55, en daarmee van 58 naar 33 bonden. Deze focus heeft er voor gezorgd dat de belangrijkste veertig programma’s in 2013 75 procent van de middelen ter beschikking krijgen tegen een kleine 57 procent in de afgelopen periode.

Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF: “Met het aanbrengen van deze focus willen we de programma’s die nu in de wereldtop meedoen daar houden en richten we ons op het uitbreiden van dit aantal. Dat laatste is zeer noodzakelijk willen we onze Top 10 ambitie waarmaken.”

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Ik ben onder de indruk van het werk dat door de bonden is gedaan voor de ingediende investeringsplannen. Onze technische staf, het management van topsport en het externe expertteam hebben zich goed over deze plannen kunnen buigen en een zeer deskundig advies opgesteld. Dat heb ik overgenomen waarna het bestuur van NOC*NSF dat heeft bekrachtigd.”

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt de ambitie van de georganiseerde sport om als Nederland bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen. Om deze ambitie te realiseren moeten Nederlandse sporters goed presteren op wereldkampioenschappen en de Olympische en Paralympische Spelen. Vanwege de toenemende internationale concurrentie acht de sportsector focus en bundeling van krachten binnen de topsport noodzakelijk. VWS ondersteunt de noodzaak tot focus en draagt jaarlijks bij (18,7 miljoen euro). Hiermee kan de sport de uitvoering van die topsportprogramma’s financieren. De primaire verantwoordelijkheid voor de inhoud van de keuzen en dus de precieze verdeling van de middelen ligt bij de sportsector zelf.

Bijlage:
>> Totaaloverzicht verdeling Top 10 middelen 2013
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.