Arnhem,
23
april
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

NOC*NSF actief om (jeugd)werkloosheid via sport aan te pakken

Jongeren via sport aan het werk in Leeuwarden

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden gaat sport inzetten om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Dit gebeurt onder andere door jonge werkzoekenden in te zetten bij de organisatie van sportactiviteiten, het onderhouden van sportcomplexen en door banenmarkten te organiseren. Hiertoe is vandaag tijdens de Nationale Sportweek een intentieverklaring ondertekend door gemeente Leeuwarden, het UWV, Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, en NOC*NSF. Dit initiatief is een samenwerking tussen de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid en het actieplan sport en arbeidsmarktbeleid vanuit NOC*NSF.

In Leeuwarden starten verschillende initiatieven om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Zo gaan via wijkpraktijkvereniging Lac Frisia 1883 jongeren uit de bijstand en werkzoekenden zich inzetten om sportaccommodaties te onderhouden en sport- en beweegactiviteiten organiseren. Talentcentrum Fryslân zet zich in om uitkeringsgerechtigden in te zetten voor werkzaamheden bij sportcomplexen en –verenigingen.

De maatschappelijke stichting ‘Cambuur Verbindt’ van eredivisieclub SC Cambuur gaat zich richten op re-integratie van bijstandsjongeren, onder andere door presentatie- en motivatietrainingen te organiseren. Ook worden er verschillende netwerkbijeenkomsten georganiseerd, waarbij een match kan worden gemaakt tussen de jongeren enerzijds en sponsoren van SC Cambuur met beschikbare stages, leerbanen of banen anderzijds.

Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk over de samenwerking: “We werken samen met iedereen die werkzoekende jongeren een stap verder wil helpen en de kans op allerlei vormen van werk voor jongeren te vergroten. Zo doen jongeren ervaring op en bouwen aan hun netwerk. Dat is niet alleen belangrijk voor de jongere zelf, maar het brengt ook energie en nieuwe ideeën in bedrijven en organisaties.”

NOC*NSF steunt de initiatieven in Leeuwarden en is ook in bredere zin actief om de (jeugd)werkloosheid via sport aan te pakken. Zo werkt de sportbrancheorganisatie op dit moment samen met Randstad, de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) en vakbonden aan het nieuwe platform voor werken en werkgeverschap in de sport, werkenindesport.nl. Ook wordt er een toolbox ontwikkeld om sportclubs te ondersteunen in het starten van initiatieven rondom dit thema. Hierin worden ‘good practices’ beschreven en is er een mogelijkheid om online vrijwilligersvacatures te plaatsen. Meer informatie hierover is binnenkort te vinden op werkenindesport.nl

NOC*NSF-bestuurslid Harry Been: “De sportclubs in Nederland drijven meestal op vrijwilligers. Werkzaamheden binnen de club bieden daarom prima mogelijkheden om je als individu verder te kunnen ontwikkelen en daar kun je tijdens je werkzame leven ook je voordeel mee doen. Sportclubs hebben een sterk netwerk van betrokken werkgevers en sponsoren, waardoor de match tussen werkgever en werkzoekende makkelijker te maken is. Ook op maatschappelijk gebied winnen we dus veel met sport.“
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.