Arnhem,
11
september
2012
|
02:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe Menukaart Sportimpuls

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

ARNHEM - Op basis van de evaluatie van de eerste ronde van de Sportimpuls krijgt de Menukaart Sportimpuls voor aanvang van de tweede ronde een update. Deze update zal plaatsvinden aan de hand van herziende criteria.

Lokale sport- en beweegaanbieders krijgen binnen het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ van het ministerie van VWS de kans om succesvol sport- en beweegaanbod in hun eigen buurt toe te passen. Sport- en beweegaanbieders kunnen alleen een beroep doen op middelen uit de Sportimpuls als de activiteiten gebaseerd zijn op het aanbod dat op de Menukaart Sportimpuls staat.

NOC*NSF nodigt interventie- en aanbodeigenaren uit om input aan te leveren voor de update van de Menukaart. Dat kan aanbod zijn dat nu al op de Menukaart Sportimpuls staat en mogelijk moet worden aangepast aan de nieuwe criteria. Tevens biedt het de kans om nieuw aanbod in te dienen.

NOC*NSF wil meer variatie realiseren wat betreft het aanbod op de Menukaart Sportimpuls. Hebt u succesvol aanbod dat zich richt op jongeren (12-18 jr), ouders met jonge gezinnen, volwassenen en ouderen dan roepen we u op om uw aanpak aan te melden.

Houdt u er rekening mee dat de criteria voor toelating die gebruikt zijn in de eerste ronde Sportimpuls aangescherpt worden naar aanleiding van evaluatie van de eerste ronde Sportimpuls. Als u uw aanbod op de Menukaart Sportimpuls wilt laten staan dan moet u aanpassingen doen aan de huidige beschrijving. Het formulier (werkblad) dat wordt gebruikt voor inzending wordt ook op een aantal punten aangepast. Houd hier rekening mee. Eind september 2012 worden de nieuwe criteria inclusief het formulier beschikbaar gesteld.

Beoordeling aanbod
Selectie van aanbod gebeurt in een beoordelingsteam samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse organisaties. Dit onafhankelijke beoordelingsteam bepaalt of uw aanbod geschikt is voor de Menukaart Sportimpuls. In de praktijk kan het voorkomen dat aanbod dat eerder wel werd toegelaten op de Menukaart Sportimpuls op basis van de nieuwe criteria niet meer wordt geplaatst.

Planning
In de laatste week van september worden organisaties uitgenodigd om het aanbod op de Menukaart Sportimpuls aan te passen of om nieuw aanbod in te dienen. Dit gebeurt door middel van direct mail aan organisaties die al aanbod op de Menukaart hebben staan en door algemene berichtgeving via (digitale) nieuwsbrieven en magazines.

Als naar aanleiding van deze brief nu al de behoefte ontstaat om nieuw aanbod in te dienen voor de Menukaart Sportimpuls dan kan dat via: sportimpuls@noc-nsf.nl.