Arnhem,
11
april
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Nieuw online handboek helpt sportvereniging starten met bedrijfssport

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

ARNHEM - Vandaag lanceren NOC*NSF en Sport & Zaken het handboek ‘Bedrijfssport voor verenigingen’. Dit gratis online handboek helpt sportverenigingen stap voor stap om sportprogramma’s te organiseren voor bedrijven bij hen in de buurt.

Het online handboek biedt sportverenigingen een praktisch zes-stappenplan met alle do’s en don’ts én twee case beschrijvingen. Het doel van het handboek is dat méér sportverenigingen in Nederland bedrijfssport aanbieden, waardoor uiteindelijk meer mensen kunnen sporten.

Kennis delen over bedrijfssport
Voor sportverenigingen is het lokale bedrijfsleven een interessante doelgroep. Niet alleen als sponsor, maar ook als afnemer. Steeds meer bedrijven bieden hun personeel immers een sportprogramma en ze organiseren dit het liefst dichtbij kantoor.

Uit een inventarisatie van Sport & Zaken in opdracht van NOC*NSF in november 2012 bleek echter dat de meeste sportverenigingen niet weten hoe ze bedrijfssport moeten organiseren. Dit handboek, waarin de kennis en ervaring van NOC*NSF en Sport & Zaken is gebundeld, moet uitkomst bieden.

Peet Mercus van NOC*NSF: "Sportbonden bieden al bedrijfssport, Sport & Zaken zorgt voor de match tussen sport en bedrijfsleven met een uitgebreide menukaart (bedrijfs)sportaanbod. We merken dat ook sportverenigingen zijn geïnteresseerd. Bij vier sportbonden vond al een inventarisatie plaats onder sportverenigingen. Zoals we inmiddels goede ervaringen opdoen in het bereiken van jeugd via school is het een logische stap om volwassenen te bereiken via bedrijfsleven. Sportverenigingen die hiermee aan de slag willen, kunnen hun voordeel doen met de tips uit het handboek. We horen graag welke sportbonden dit zien zitten, geïnteresseerde clubs op het handboek willen attenderen en wellicht deze clubs nog verder hierin willen ondersteunen."

Sporten bij vereniging: interessant voor werkenden
Voor bedrijven zijn fitte medewerkers erg belangrijk; een sportende medewerker is productiever en kan beter omgaan met stress. Toch zie je juist in de leeftijdsgroep 25- 44 een flinke daling in de sportparticipatie.

Eric van der Veen van Sport & Zaken: "Voor deze groep is ‘geen tijd door werk en gezin’ de meest genoemde reden om te stoppen met sporten. Deze groep heeft vroeger vaak wel gesport en weet hoe leuk het is. De intentie om te sporten is er wel degelijk: ze willen ook fit zijn. Sport moet echter wel in het drukke schema passen, dus voor werkgevers ligt hier een grote kans om samen te werken met lokale sportverenigingen. Hoe mooi is het om vanuit kantoor, op weg naar huis, een uurtje te sporten. Verenigingen moeten dan wel het juiste aanbod kunnen organiseren. Dit handboek helpt daarbij!"

Nu online
Bestuurders van sportverenigingen kunnen het Handboek bedrijfssport voor verenigingen gratis inzien en downloaden via www.sportenzaken.nl/sport/bedrijfssport/verenigingen of www.nocnsf.nl/bedrijfssporthandboek.