Arnhem,
25
augustus
2014
|
20:40
Europe/Amsterdam

Nieuw lectoraat draagt bij aan een veilig sportklimaat

Nicolette Schipper - van Veldhoven vanaf 1 september 2014 lector Sportpedagogiek

Samenvatting

Zo'n 10 miljoen Nederlanders doen aan sport. We winnen veel met sport want sporten doe je voor je plezier en  draagt bij aan je fysieke en mentale gezondheid. Helaas komt het voor dat er op en rond het veld incidenten zijn, zoals (seksuele) intimidatie, agressie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. In het nieuwe lectoraat Sportpedagogiek werken hbo- en mbo-sportopleidingen samen met gemeenten en NOC*NSF aan het creëren van een pedagogisch verantwoord veilig sportklimaat.

Nicolette Schipper van Veldhoven

Nicolette Schipper – van Veldhoven, per 1 september 2014 de eerste lector Sportpedagogiek, met bijzondere aandacht voor een veilig sportklimaat: “Plezier is de beste drijfveer voor kinderen om te sporten en te blijven sporten. Op die manier winnen zij en wij veel met sport. Pesten, intimidatie en fysiek geweld kunnen dit bederven. Uit onderzoek weten we dat een kwart van de kinderen hier mee te maken krijgt. Kennisontwikkeling op sportpedagogisch vlak en het praktisch toepasbaar maken van die kennis is daarom blijvend noodzakelijk.”

Het nieuwe lectoraat zal zich de komende jaren vooral bezighouden met vragen als: Hoe kunnen sporttrainers, coaches, sportbuurtwerkers en leraren lichamelijke opvoeding er samen voor zorgen dat er een veiligere sportomgeving ontstaat? En hoe kunnen incidenten worden teruggedrongen of voorkomen?

Erik Lenselink, manager Sport Ontwikkeling bij NOC*NSF hecht veel belang aan dit lectoraat: “De sportclub moet een sociaal veilige plek zijn voor iedereen en voor kinderen in het bijzonder. Dit lectoraat gaat helpen bij het realiseren daarvan door trainers, begeleiders en bestuurders, en zal het vooral de vrijwilligers van de sportverenigingen op basis van nieuwe kennis praktische handvatten bieden om dit belangrijke doel te bereiken.”

Brede samenwerking

Een veilig sportklimaat creëren vraagt om maatschappelijke bewustwording en brede samenwerking met vele partijen. In het lectoraat participeren daarom naast initiatiefnemer NOC*NSF de zes Nederlandse academies voor lichamelijke opvoeding (ALO): Windesheim, De Haagse Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hanzehogeschool, Fontys en Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast leveren CIOS Nederland, Landstede Sportopleidingen en de gemeenten Arnhem, Rotterdam en Zwolle een bijdrage.

Het lectoraat gaat op 1 september 2014 van start onder leiding van lector dr. Nicolette Schipper-van Veldhoven en krijgt een plek binnen het Kenniscentrum Bewegen en Educatie van Windesheim in Zwolle.

Programma NOC*NSF ‘Naar een Veilig Sport Klimaat’

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken NOC*NSF en de aangesloten sportbonden al enige tijd samen in het programma ‘Naar een Veilig Sport Klimaat’. NOC*NSF wil met de oprichting van het lectoraat dit programma versterken en ondersteunen.

Partnership PEC Zwolle

De formele ondertekening voor het instellen van het lectoraat vond zondag 24 augustus plaats in het IJsseldelta stadion, voorafgaand aan de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Vitesse. De locatie is bewust gekozen, omdat PEC Zwolle waarde hecht aan een veilig sportklimaat en de ambities van het lectoraat ondersteunt. Ook zijn Windesheim en PEC Zwolle partners door samen te werken aan waardevolle regionale sportieve, maatschappelijke en economische initiatieven.