Arnhem,
08
april
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Natuur moet open blijven voor buitensport

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

DEN HAAG (KNHS) – Natuurgebieden in Nederland dreigen dicht te gaan voor buitensporters, wegens gebrek aan geld voor onderhoud. Bovendien versnippert de infrastructuur van het landelijke toervaartnet. Olympisch kampioenen Anky van Grunsven, Bart Brentjens en Stephan van den Berg hebben daarom vanmiddag twee petities aangeboden aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de vaste Kamercommissie van Economische Zaken, waarmee zij deze ontwikkelingen willen voorkomen.

De sluiting van natuurgebieden voor buitensporters en de versnippering van het toervaartnet zou een ramp zijn voor de 370.000 actieve ruiters en menners, 320.000 mountainbikers en meer dan een miljoen watersporters in ons land. De paardensportbond KNHS, het Watersportverbond en wielersportbond NTFU hebben daarom landelijke acties op touw gezet om het tij te keren. De petitie Red de buitenrit leverde 20.503 handtekeningen op, de petitie Behoud het toervaartnet werd ruim 7.600 maal ondertekend.

Met deze landelijke acties eisen de paardensporters, mountainbikers en watersporters dat buitensporten in de natuur mogelijk blijft en de infrastructuur voor de buitensport behouden. Anky van Grunsven: “Door de drastische bezuinigingen bij terreinbeheerders wordt een grote groep sporters geraakt en beperkt in het beoefenen van onze sport. Ruiters en menners maken jaarlijks zo’n 17 miljoen buitenritten. Wij zijn fel tegen het sluiten van ruiter- en menpaden. Buitenrijden in de natuur is een groot goed onder ruiters en goed voor paarden.”

"Een kwalijke zaak," zo vindt Maurice Leeser, directeur van het Watersportverbond. "We maken ons hard om Nederland bevaarbaar en betaalbaar te houden, deze versobering brengt de watersport in gevaar. Provincies zijn vrij om eigen beleid te maken waardoor versnippering van de watersport ontstaat. Het landelijk toervaarnetwerk is gebaat bij een nationale visie."

Het Watersportverbond wil dat het rijk medeverantwoordelijkheid neemt voor het in stand houden van het landelijke toervaartnet. Dit zou moeten gebeuren door met provincies hernieuwde afspraken te maken over beheer en onderhoud en door het bieden van financiële ondersteuning.

De actievan de drie sportbonden wordt gesteund door Wandelnet, het Landelijk Fietsplatform en Actieplan Buitensport, een initiatief van een aantal sportbonden waaronder de KNHS en de NTFU, sportkoepel NOC*NSF en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Bart Brentjens, ambassadeur van het Actieplan: "Wij maken ons hard voor extra ruimte voor buitensport, een vorm van sporten die populair is door z’n laagdrempeligheid en flexibiliteit."

Klik hier om hierover een item te bekijken van Hart van Nederland.