Arnhem,
01
mei
2018
|
13:59
Europe/Amsterdam

Meldplicht voor sportbesturen

Algemene Vergadering NOC*NSF, 14 mei 2018

Samenvatting

NOC*NSF stelt haar leden voor een meldplicht voor sportbesturen op het gebied van seksuele intimidatie in te voeren. Deze meldplicht is onderdeel van het plan van aanpak om seksuele intimidatie en misbruik in de sport zo veel mogelijk terug te dringen. Tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF die op 14 mei zal plaatsvinden zullen de leden hier een besluit over nemen.

Algemene Vergadering NOC*NSF 14 mei 2018
Op 14 mei 2018 vindt de voorjaars Algemene Vergadering (AV) van NOC*NSF plaats.
Deze vergadering staat dit keer voornamelijk in het teken van het jaarlijks terugkijken naar het voorgaande kalenderjaar, de recente Olympische Spelen in PyeongChang en van het plan van aanpak dat is opgesteld naar aanleiding van het rapport van de commissie De Vries over het tegengaan van seksueel misbruik in de sport.

Plan van aanpak tegengaan seksueel misbruik in de sport
De commissie Seksuele Intimidatie en Misbruik in de sport, op 15 mei 2017 ingesteld door NOC*NSF heeft onder voorzitterschap van Klaas de Vries onderzoek gedaan naar seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de sport. Op 12 december 2017 presenteerde de commissie haar rapport inclusief aanbevelingen om de intimidatie en het misbruik te bestrijden en te voorkomen.
NOC*NSF is net als de commissie getroffen zijn door het immense leed dat slachtoffers van seksueel misbruik wordt aangedaan. Het is voor de slachtoffers bijzonder ingrijpend, in veel gevallen gaan zij daar jarenlang en soms hun hele leven onder gebukt.

NOC*NSF is het eens met de prioriteitstelling van de commissie zelf, om slachtoffers zo goed mogelijk te ondersteunen; daadkrachtig en effectief tegen plegers op te treden en te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen.
De commissie vindt bovendien dat de sportwereld zelf goed is toegerust om met regels, maatregelen en toezicht de bescherming te bieden waar sporters recht op hebben. Dat ziet NOC*NSF ook zo en deze waarneming van de commissie is voor de sport een belangrijke aansporing om alles te doen dat nodig is om seksueel misbruik in de sport zo veel mogelijk uit te bannen. Het Plan van Aanpak dat bij de stukken voor de AV is gevoegd, is in samenspraak met een aantal leden van NOC*NSF is opgesteld. 

De AV van NOC*NSF is openbaar en media die de vergadering willen bijwonen kunnen zich opgeven via een mail aan geert.slot@nocnsf.nl

De stukken voor de AV zijn hier te vinden.