Arnhem,
18
september
2017
|
08:33
Europe/Amsterdam

Meer dan 5 miljoen lidmaatschappen bij sportclubs in Nederland

Samenvatting

Het totaal aantal lidmaatschappen van de 75 bij NOC*NSF aangesloten sportbonden blijft boven de 5 miljoen. In 2016 bedroeg het aantal 5.276.778 lidmaatschappen, verdeeld over 4.367.056 personen. Een minimale daling van zo’n 0,2 procent ten opzichte van 2015 (5.292.310). Het aantal sportclubs daalde ten opzichte van 2015 met 123 naar 24.546 verenigingen (0,5 procent).

In 2016 is het aantal lidmaatschappen van 33 sportbonden toegenomen ten opzichte van 2015. Grootste stijgers zijn de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (+5.810), de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (+4.481) en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (+3.755). Bij 40 sportbonden is het aantal lidmaatschappen gedaald. Bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (-16.094), Sportvisserij Nederland (-9.995) en de Koninklijke Wandel Bond Nederland (-9.197) was de daling in absolute aantallen het grootst. Bij twee sportbonden bleef het aantal lidmaatschappen gelijk.

Manager Sportontwikkeling Erik Lenselink: “Ook dit jaar zien we dat de Nederlandse sportclubs in staat zijn om miljoenen Nederlanders aan zich te binden. Ook veel niet-leden zoals ouders, vrienden en buurtbewoners komen regelmatig op de club. Daarmee blijft de sportclub behoren tot de kern van het sociale leven in heel veel wijken in Nederland.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal sportverenigingen is sinds 2008 gedaald met ruim 9 procent. Lenselink: “In de sporttoekomstvisie van het SCP/RIVM van afgelopen dinsdag werd het belang van sportclubs voor de samenleving nadrukkelijk geduid. Daar waar de sportclub zich ontwikkelt tot een ‘Open Club’, en dat zijn er steeds meer, zien we dat de vereniging zelf floreert en de samenleving er omheen maximaal profiteert van de inzet van deze club. Tegelijkertijd is het een grote opgave om, samen met de overheid, te blijven waarborgen dat er meer dan genoeg vitale sportclubs in Nederland blijven, met name in de zwakkere wijken van grote steden en in krimpgebieden.”

Mede daarom organiseert NOC*NSF jaarlijks de Nationale Sportweek, die dit jaar van 9 - 17 september plaats heeft gevonden. In deze week zetten onder andere duizenden sportclubs hun deuren open om mensen op een laagdrempelige en gastvrije manier kennis te laten maken met sport en met de club.