Arnhem,
03
september
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Matchfixing komt beperkt voor in Nederland

ARNHEM (ANP, NOC*NSF) - Matchfixing komt ook in Nederland op beperkte schaal voor. Het beïnvloeden van en het gokken op wedstrijden mag echter niet als structureel en wijdverbreid worden beschouwd, stellen onderzoekers in het rapport 'Matchfixing in Nederland'. Het rapport versterkt de bezorgdheid van NOC*NSF over het ongeoorloofd beïnvloeden van wedstrijden in Nederland.Van de Nederlandse sporters en scheidsrechters die deelnamen aan het onderzoek, denkt 27 procent dat matchfixing zich in de eigen omgeving heeft voorgedaan. Acht procent kent iemand die is benaderd om de uitkomst van een wedstrijd te beïnvloeden. Vier procent heeft daar zelf mee te maken gehad, blijkt uit de enquête die de makers hebben laten uitvoeren in het voetbal, tennis, de draf- en rensport, boksen en basketbal. Tevens zegt twintig procent van de deelnemers aan het onderzoek spelers te kennen die gokjes wagen op eigen wedstrijden. Het rapport is gemaakt in opdracht van minister Edith Schippers (VWS) door de hoogleraren Toine Spapens (Universiteit van Tilburg) en Marjan Olfers (Vrije Universiteit), in samenwerking met accountantsbureau Ernst & Young. Zij doen in het rapport aanbevelingen voor preventie, signalering en aanpak van wedstrijdvervalsingen. Zo zouden clubbestuurders op strategische posities een Verklaring omtrent Gedrag moeten overleggen. Datzelfde zou volgens de onderzoekers voor zaakwaarnemers van sporters moeten gelden. Voornaamste conclusie is dat op basis van de verzamelde informatie ,,matchfixing zich in Nederland niet op grote schaal voordoet, maar dat het probleem wel aan de orde is''. Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF: “Het rapport ‘Matchfixing in Nederland’ versterkt de bezorgdheid van NOC*NSF over het ongeoorloofd beïnvloeden van wedstrijden in Nederland. De onderzoekers stellen terecht dat ook een klein aantal matchfixers een grote impact kunnen hebben op de integriteit van de sport. Wij zullen dan ook samen met onze leden maatregelen ontwikkelen ten behoeve van de preventie en signalering van deze ongewenste praktijken. De aanbevelingen in het rapport vormen een goede basis om die maatregelen te ontwikkelen en in te voeren." "Verder zullen wij nauw met overheid en andere belanghebbenden samenwerken om matchfixing tegen te gaan", vervolgt Dielessen, die daarnaast het bestaan van matchfixing in combinatie met de liberalisering van de kansspelwetgeving als een groot risico voor de sport ziet. Het manipuleren van wedstrijden door matchfixers, veelal in opdracht van de gokmaffia, is volgens de onderzoekers moeilijk aan te tonen. Bruikbare actieve meldingen van wedstrijdvervalsingen door mensen met informatie uit de eerste hand zijn er niet of nauwelijks, blijkt uit het onderzoek. Zelfs van wedstrijden die als 'verdacht' werden aangemerkt, kon niet worden bewezen dat sprake is van manipulatie. Namen van verdachte clubs en spelers worden in het rapport niet genoemd. De onderzoekers hebben spelers die concrete informatie hebben, aangeraden zich te melden bij de politie of bij Misdaad Anoniem. >> Download hier het rapport Matchfixing in Nederland
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.