Arnhem,
11
december
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Leerlingen in Den Bosch leren schaken op school met het SpeelZ project

Internationaal is er al veel belangstelling om schaken op de basisschool op te nemen als een verplicht onderdeel van het curriculum. Topgrootmeester Garry Kasparov diende hiervoor al een plan in bij het Europese Parlement. Door de vele gelijkenissen tussen schaakles en het onderwijs en de educatieve waarden van het leren schaken op jonge leeftijd is de Koninklijke Nederlandse Schaakbond samen met de gemeente Den Bosch en schaakvereniging HMC gestart met een groot gemeentelijk schaakproject.De basis van het project is afgeleid van de succesvolle SpeelZ leskist. Het afgelopen jaar leerde er meer dan honderd leerlingen uit Den Bosch schaken. Het project beviel zo goed dat de gemeente Den Bosch en schaakverenging HMC hun samenwerking in 2013 zullen voortzetten. Met behulp van de voor het basisonderwijs ontworpen leskist, kregen leerlingen uit verschillende basisscholen tijdens en na schooltijd schaakles van een gediplomeerde trainer. Speciaal hiervoor leidde de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, vijftien schakers in Noord-Brabant op tot schaakdocent. Elke van Roon, een van de nieuwe schaakdocenten, vind het initiatief van Den Bosch om schaken op school te introduceren een erg positieve ontwikkeling. “Schaakles leent zich uitstekend voor het onderwijs aangezien de lessen kunnen worden aangeboden in de klas, scholen hebben dus geen externe ruimte nodig om de sport te beoefenen. Daarnaast vinden kinderen het ook erg leuk om een keer iets anders te doen op school.” Naast dat de school door middel van schaken een keer iets anders kan aanbieden dan voetbal en tennis is er voor de school nog meer winst te behalen met de samenwerking. De manier hoe schaken aangeleerd wordt, heeft veel weg van de manier hoe kinderen op school leren. De schoolklas leent zich uitstekend voor de lessen en er zijn geen externe locaties nodig. Daarnaast heeft schaken ook een educatieve waarde. Kinderen die leren schaken kunnen zich vaak beter concentreren. Ze leren verbanden leggen en het herkennen van oorzaak en gevolg. Daarnaast is de jeugd in de schaaksport de toekomst. Het is belangrijk om ze op een jonge leeftijd kennis te laten maken met de sport. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die voor hun 12e leren schaken langer lid blijven van de schaakvereniging, dan kinderen die na hun 12e lid worden. Vanuit talentontwikkeling is er ook een duidelijk advies: “Als een speler begint op 12-jarige leeftijd, blijkt het praktisch onmogelijk nog de absolute top te halen”. De beste leeftijd om schaken te leren is dan ook tussen de 6 en de 9 jaar en waar kan dat beter dan op school? Om mee te kunnen doen aan het project kregen scholen in de gemeente Den Bosch begin 2012 van de gemeente een uitnodiging om schaken op school te introduceren. Om scholen te laten zien wat er zo leuk is aan schaken op school, werden er in de maanden januari en februari verschillende demolessen gegeven. Tijdens deze lessen maakte de school en de leerlingen kennis met de schaakdocent en met het materiaal uit de SpeelZ leskist. Na de demolessen mochten de scholen beslissen of zij deel gingen nemen aan het SpeelZ schoolschaakproject. Het lesmateriaal zoals werkboeken, lesboeken, schaakborden en stukken en verwerkingsspelen werd voor elke deelnemende school geleverd door middel van de SpeelZ leskist. Om ook de leerlingen de kans te geven thuis te oefenen kreeg elke deelnemer toegang tot Chess Tutor. Met dit programma kan op eigen tempo geoefend worden met de lesstof. Zo wordt er een compleet aanbod voor de leerling gecreëerd. Het schoolschaken ontwikkeld zich steeds meer. Zo zijn er in navolging van dit project ook online schaakwedstrijden en kampioenschappen gestart en hebben andere gemeentes in Nederland zich ook al gemeld om in 2013 te starten met een soortgelijk project. Om daarnaast de informatievoorziening naar de scholen te verbeteren is de KNSB bezig met het ontwikkelen van een nieuwe jeugdsite en een nieuw schoolschaak lidmaatschap waardoor het aanbod nog beter kan worden.>> Klik hier voor meer info over het aanbod schaken op school met SpeelZMeer informatie over schoolschaken neemt u contact op met Eric van Breugel bondsbureau@schaakbond.nl, 023-5254025 of kijkt u op www.speelz.org.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.