Arnhem,
08
april
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

KNVB wint UEFA HatTrick Award

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

ZEIST (KNVB) - Het UEFA Executive Committee heeft het KNVB-actieplan Voetbal voor iedereen uitgeroepen tot ‘Best Social Project’ van 2012. Het actieplan ter bevordering van homoacceptatie in het Nederlandse voetbal werd op 11 oktober 2012 door de KNVB gepresenteerd. De UEFA HatTrick awards zijn onderdeel van het bredere HatTrick programma van de Europese voetbalbond. Het programma is erop gericht Europese voetbalbonden te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van de sport en het onder de aandacht brengen van zogeheten ‘best practices’. De UEFA HatTrick awards kennen vijf categorieën: best investment project, best grassroots project, best social project, best special project en best women’s football development project. De UEFA Executive Committee (EXCO) heeft het actieplan ter bevordering van homoacceptatie uitgeroepen tot ‘Best Social Project’ van de aangesloten voetbalbonden. Actieplan Voetbal voor iedereen De KNVB staat voor een open en veilig sportklimaat. Het belangrijkste is dat iedereen binnen het voetbal -- van de amateursport tot de Eredivisie -- zichzelf kan zijn en gewoon op zijn of haar niveau kan spelen, ongeacht huidskleur, religie of seksuele voorkeur. Dit is niet alleen in het belang van de spelers, maar óók in het belang van de sport. Iemand die zichzelf is en zich goed voelt, kan optimaal bijdragen aan de sportieve prestaties van het team. Een klimaat waarin dit vanzelfsprekend is, ontstaat echter niet vanzelf. Met het landelijke KNVB-programma Sportiviteit & Respect en het sportbrede programma Naar een veiliger sportklimaat zijn al stappen gezet. Onderzoek toonde echter aan dat homoseksuelen zich niet altijd op hun gemak voelen in de sport. Voetballers die spelen, ervaren soms grote drempels om binnen het team uit de kast te komen. Eenmaal uit de kast worden de reacties binnen het team vaak als positief ervaren, zo wees hetzelfde onderzoek uit. In oktober 2012 heeft de bond in samenwerking met een aantal ‘roze’ partners een elftal actiepunten benoemd ter bevordering van homoacceptatie in het Nederlandse voetbal. De actiepunten variëren van het verwerken van het thema in het reeds bestaande opleidings- en voorlichtingsmateriaal tot het verzorgen van workshops en het aanstellen en ondersteunen van vertrouwenspersonen in de verschillende KNVB-districten. Bondsvoorzitter Michael van Praag in een korte toelichting tijdens de vergadering van de UEFA Executive Committee in Sofia: “The integration of homosexuals is a nation wide and social theme. As the largest single sports association in the Netherlands we take our responsibility where we can: on and off the Dutch football pitch. We must make sure that everyone can be himself or herself in the world of football. We must do so for the sake of the players and for the sake of the sport. Hopefully, this action plan inspires other football associations to address this theme actively as well. Because, in all honesty, who really cares if a goal is scored by a heterosexual or homosexual football player?” Een aantal actiepunten uit het plan is reeds in werking getreden. Zo is het thema expliciet opgenomen in het sportbrede programma Naar een veiliger sportklimaat en is het op de kaart gezet bij meerdere KNVB-bijeenkomsten (zowel landelijk als regionaal) evenals bij bestaande overlegvormen met supportersverenigingen en supporterscoördinatoren. Aanvullend werkt de KNVB in samenwerking met NOC*NSF en de John Blankenstein Foundation momenteel aan het concretiseren van de workshops en het verwerken van het thema in het huidige opleidingsmateriaal van de bond. Doelstelling is de elf actiepunten met ingang van seizoen 2013/’14 geïmplementeerd te hebben.