Arnhem,
14
juni
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

KNSB en NOC*NSF vervolgen proces nieuwe Topsport Trainingsaccommodatie

ARNHEM - De besturen van KNSB en NOC*NSF zetten het onderzoek naar de financiële soliditeit van de drie aanbiedingen van de nieuwe Topsport Trainingsaccommodatie voort. De afgelopen week hebben KNSB en NOC*NSF zich intensief ingespannen om samen met de drie gegadigden (TranSportium, Icedôme en Thialf) tot heldere procesafspraken te komen. Helaas heeft dat niet op alle punten en met alle aanbieders tot overeenstemming geleid. KNSB-voorzitter Doekle Terpstra en NOC*NSF voorzitter André Bolhuis: ”Wij betreuren het zeer dat er geen gezamenlijke afspraken zijn gemaakt. Dat het onderzoek naar de financiële soliditeit van de drie plannen er moet komen, staat voor ons als een paal boven water. Wij willen niet dat over enkele jaren blijkt dat de Topsport Trainingsaccommodatie die wij hebben gekozen, er niet is gekomen of met exploitatietekorten kampt. Dat is niet uit te leggen. Als de plannen zo goed zijn, dan moet je ook bereidheid tonen om de haalbaarheid te toetsen. Het lijkt ons dat geen van de partijen iets te verbergen heeft.” Het niet bereiken van overeenstemming leidt er toe dat NOC*NSF en KNSB nu zelf het proces voortzetten. Bolhuis en Terpstra: ”Wij doen als KNSB en NOC*NSF een dringend beroep op partijen om mee te werken aan een nader onafhankelijk financieel onderzoek. Dit achten wij noodzakelijk om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen.” NOC*NSF en KNSB zijn bereid aan twee belangrijke wensen van de aanbieders tegemoet te komen:

De financiële onderzoeksperiode wordt vanwege de vakantie verlengd tot 8 september 2013.
We hebben geconstateerd dat Icedôme om haar moverende redenen bezwaar blijft houden tegen de inzet van E&Y. Terwille van de voortgang hebben NOC*NSF en KNSB er daarom voor gekozen een ander bureau de opdracht te geven.
KNSB en NOC*NSF hebben de drie partijen gevraagd om op korte termijn de informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.