Arnhem,
31
mei
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

KNHS presenteert gezonde financiële positie

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

ERMELO (KNHS) – De KNHS presenteerde gisteravond in de Ledenraadsvergadering een gezond financieel plaatje. De paardensportbond sloot het jaar 2012 af met een positief resultaat van ruim 500.000 euro. De Ledenraad ging akkoord met de bestemming van dit resultaat. Instemming was er ook na de presentaties over het topsportprogramma en de communicatiestrategie van ‘jouw paardensportbond’.

Penningmeester Hidde Frankena presenteerde de Ledenraadsleden een gezond financieel overzicht. Het laatste kwartaal van 2012 is al heel goed naar kostenbesparingen gekeken en dat heeft een positief effect gehad op het resultaat. De Ledenraad verleende het KNHS-bestuur goedkeuring om dit resultaat te verdelen over de nieuwbouw, verdere efficiency verbetering en de invoering van de nieuwe organisatiestructuur.

Een deel van het resultaat is bestemd voor de invoering van een nieuwe organisatiestructuur bij de paardensportbond. Het doel is om dicht bij de leden te staan en die snel en effectief te betrekken bij de sport.

Directeur John Bierling liet de vergadering in zijn presentatie van het eerste kwartaal van dit jaar weten dat de bouw van het nieuwe centrum op schema ligt, maar dat de kosten voor het bouwrijp maken van de bodem behoorlijk overschreden is. “We vonden een complete manege. Die is na de brand in 1977 gewoon onder de grond geschoven.” Ook ging Bierling in op het ledenverloop dat varieert per regio. De ledenaantallen bij verenigingen in meerdere regio’s lopen terug en dat is iets wat de KNHS zorgen baart. In het aantal wedsstrijdstarts zit een duidelijk groei ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook het aantal ruiter- en koetsiersbewijshouders groeit. Bij een proef belactie waarbij ex-leden worden gebeld werd een groot deel weer lid.
Technisch directeur Maarten van der Heijden ontving een applaus na zijn presentatie van het topsportprogramma dat door NOC*NSF is gewaardeerd met een ondersteuning van ruim 1,2 miljoen euro.

Dat de KNHS meer met haar leden communiceert via de social media en de nieuwe website is een onderdeel van de corporate communicatie strategie, waarin ook de ledenbladen een belangrijke rol hebben. Bestuurslid Maria Henneman presenteerde de nieuwe strategie. Kernwaarden in de communicatie zijn: respectvol, open, betrokken en deskundig. De KNHS een paardensportbond, dicht bij de leden.