Arnhem,
08
april
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Klootschieters en kogelwerpers gaan samen

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

HABRINKHOEK (NKB) - Op 7 april j.l. is er geschiedenis geschreven in klootschietland. In een gecombineerde algemene ledenvergadering van de Nederlandse Klootschietersbond en de Nederlands’n Kloatscheetbond in zalencentrum Kampkuiper te Harbrinkhoek, is besloten dat de beide bonden bestuurlijk verder gaan onder één vlag. De nieuwe bond krijgt de naam Nederlandse Klootschiet Bond (NKB). Daar waar in het verleden de techniek vaak een heet hangijzer was in de samenwerking tussen beide organisaties, blijkt de huidige generatie sporters hier geen enkele moeite mee te hebben. Er wordt reeds een flink aantal jaren samen gesport op (inter)nationaal niveau en de enige strijd die er is, is een sportieve. Het was dan ook een logische keuze van het bestuur van de FvKK (Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers) om in 2012 de intentie uit te spreken om toe te werken naar één landelijke organisatie in 2014. Er is twee jaar lang hard gewerkt om de organisatie van de nieuwe bond op poten te zetten. Hierbij zijn door verschillende commissies alle overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht. Belangrijkste conclusie van deze werkgroepen was dat er veel meer overeenkomsten waren dan verschillen. De verschillen en verbeterpunten zijn aangepakt en uiteindelijk is een positief advies uitgebracht naar de achterban. Door de bestuurlijke fusie is een nieuwe organisatie neergezet die klaar is voor de toekomst. “Met het Europees Kampioenschap Klootschieten dat wij in 2016 in Nederland mogen organiseren hebben we meteen een prachtige uitdaging in het verschiet” aldus de nieuwe bestuursvoorzitter Cees van der Sluis. Op zaterdag 12 april zal bij De Molenberg in Reutum de officiële fusieakte worden ondertekend. De ondertekening met aansluitende receptie, waarvoor alle bestuurders uit klootschietland en diverse notabelen zijn uitgenodigd begint om 13.30 uur. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Cees van der Sluis, voorzitter Harry Scholtehave, secretaris Ivo Egbers, penningmeester Aloys Timmerhuis, lid Wilfried Zieverink, lid Marcel Zwiep, lid