Monaco,
09
december
2014
|
15:49
Europe/Amsterdam

IOC keurt unaniem Olympische Agenda 2020 goed

Samenvatting

Alle leden van het Internationaal Olympisch Comité ( IOC ) hebben maandag unaniem ingestemd met de 40 aanbevelingen die deel uitmaken van de Olympische Agenda 2020. Daarmee is de strategie voor de toekomst van de Olympische Beweging tijdens 127e IOC-jaarvergadering in Monaco goedgekeurd. 

"De Olympische Agenda 2020 is als een legpuzzel", zei IOC-voorzitter Thomas Bach na afloop van de vergadering. "Nu alle 40 aanbevelingen zijn goedgekeurd is de hele afbeelding te zien. Het is een beeld van de vooruitgang, dat het unieke karakter van de Olympische Spelen weergeeft. Ook is het een beeld dat de Olympische waarden bevordert en het belang van sport voor de samenleving versterkt.” Het debat en de stemmingen over de Olympische Agenda 2020 waren oorspronkelijk verdeeld over twee dagen. Door de grote steun voor de aanbevelingen bleek dat de discussie reeds op de eerste van deze twee dagen kon worden gesloten. Elke aanbeveling kreeg de volledige steun van de 96 aanwezige IOC-leden. Voorzitter Bach bedankte allen voor wat hij beschreef als een "zeer belangrijke en positieve dag voor het IOC en de Olympische Beweging."

Belangrijke veranderingen

De belangrijkste veranderingen waar over is besloten maken het mogelijk om toekomstige Olympische Spelen goedkoper en met meer flexibiliteit te organiseren. Bovendien kan het NOC met de stad die de Spelen organiseert een voorstel te doen om eenmalig één of meerdere medaille-evenementen toe te voegen.Een ander belangrijk aspect is dat in uitzonderlijke gevallen het IOC toe kan staan om verschillende takken van sport in verschillende steden te laten plaatsvinden, zelfs uitwijken naar een ander land behoort tot de mogelijkheden.

Het Olympic Charter is tijdens de vergadering ook direct aangepast aan de aangenomen aanbevelingen. Een en ander zal door het bestuur van het IOC verder vuitgewerkt en geïmplementeerd worden.

André Bolhuis

Voorzitter André Bolhuis van NOC*NSF is in Monaco als waarnemer aanwezig op uitnodiging van IOC-voorzitter Thomas Bach. Hij ziet de meerwaarde van de aangenomen Agenda 2020 vooral in het goedkoper en flexibeler maken van het organiseren van de Olympische Spelen. “Het IOC draait het bidding-proces om. Van het stellen van eisen en dan maar afwachten wie zich kandidaat stelt gaat men belangstellende NOC’s met steden en landen inviteren om te komen met voorstellen over hoe zij die Spelen zouden willen organiseren. Dat geeft veel meer NOC’s over de wereld de kans om op zijn minst te onderzoeken of het haalbaar zou zijn om de Spelen in hun land te organiseren.” Bolhuis ziet een relatie tussen de in Monaco genomen besluiten en de ambitie van NOC*NSF om de Spelen ooit nog eens in Nederland te organiseren. “Natuurlijk is het boek over Olympische Spelen in Nederland bij ons nooit gesloten geweest. Dat zou ook vreemd zijn voor een NOC dat met grote inzet over de hele wereld meedoet aan Olympische, Paralympische en Europese Spelen, en aan alle jeugdversies daarvan. Het enthousiasme is nooit weggeweest en we zien overal waar we meedoen hoe mooi die evenementen zijn. Op dit moment zijn er geen concrete plannen, hoeft ook nog niet. Zelfs voor 2028, en dat is geen heilig jaar voor ons, zouden we nog een aantal jaar de tijd hebben voor het uitbrengen van een bid.” 

Eurlings enthousiast

Nederlands IOC-lid Camiel Eurlings is enthousiast over de uitkomsten van deze jaarvergadering. “Het is heel belangrijk dat door deze wijzigingen nu veel landen meer na kunnen denken over het organiseren van Olympische Spelen. Daarmee wordt het IOC een echte wereldorganisatie waar iedereen kan meedoen. Verder vind ik het belangrijk dat het IOC zich expliciet vastlegt op de vrijheden die bij de Olympische beweging horen. Met het organiserende land worden strikte afspraken gemaakt over mensenrechten en non-discriminatie. Tenslotte zie ik veel in het digitale TV kanaal dat vanuit de Olympische beweging wordt geopend. Op die manier wordt het mogelijk om via al je apparatuur zoals smartphones en tablets te genieten van die mooie beelden van Olympische Spelen. En het wordt een interactief kanaal waardoor er daadwerkelijk contact zal ontstaan tussen het IOC en de gebruikers.” 

Eurlings prijst het vermogen van het IOC om zelf veranderingen tot stand te brengen: “Ik ben er trots op dat het IOC zo open over al deze voorstellen discussieert en iedereen heeft uitgenodigd zijn inbreng te hebben. Het is niet alleen mogelijk om kritiek te uiten. Het IOC nodigt zijn leden, en ook anderen juist uit die te geven.”

Bidding proces voor de Spelen van 2024

Het IOC is van plan om in januari 2015 de invitatie-fase voor de Spelen van 2024 reeds te openen. Met NOC’s die voor 2024 belangstelling hebben zal contact worden opgenomen om hun plannen, in welke fase dan ook, door te spreken zonder dat ze al als een bid worden aangemerkt. Dat kan in Lausanne plaatsvinden of bij het NOC dat het gesprek is aangegaan.

Daarna, vanaf 15 september 2015 start het normale bid-proces. Enkele belangrijke data zijn daarbij 8 januari 2016 waarop de deadline valt voor het indienen van de aanmeldingspapieren en de eerste garantiebrieven, januari 2017 voor het indienen van het definitieve bid met laatste garanties en de jaarvergadering van het IOC in de zomer van 2017 in Lima, waar de organiserende stad gekozen zal worden.