Arnhem,
28
juni
2017
|
12:56
Europe/Amsterdam

Intensivering samenwerking NOC*NSF, politie en OM bij ongewenst seksueel gedrag in de sport

NOC*NSF, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie gaan, specifiek in de gevallen waarbij sprake is van een vermoeden van een strafbaar feit, nauwer samenwerken in het aanpakken van ongewenst seksueel gedrag in en rondom de sport. De drie partijen hebben als uitkomst van in de afgelopen maanden gevoerd overleg, vandaag op Papendal tijdens een werkconferentie over dit thema een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF: “Seksueel misbruik in de sport heeft zeer grote impact op de slachtoffers en op hun omgeving. Recent onderzoek maakt opnieuw duidelijk hoe moeilijk het is voor slachtoffers van seksueel misbruik om hun verhaal te vertellen of om zich te melden bij politie, justitie of de eigen sportrechtspraak. Slachtoffers blijken vaak jaren met hun verhaal rondgelopen te hebben voor ze er over konden praten. Het is erg belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen het creëren van een vertrouwde omgeving voor deze slachtoffers om hun verhaal te doen, en het grote belang van het aanpakken van daders en ongewenste situaties. Daarom maken wij vandaag graag afspraken met politie en het OM die er toe leiden dat slachtoffers van ongewenst seksueel gedrag geholpen worden en die er ook voor zorgen dat iedereen in onze samenleving veilig kan sporten.“

Miriam Barendse, Politiechef Eenheid Midden-Nederland en Portefeuillehouder Zeden: “Ieder zedenteam van de Nederlandse Politie heeft een aanspreekpunt voor zedenzaken die zich afspelen in de sport. Al deze zedenzaken komen bij hen terecht en zij zorgen voor verdere interne en externe afstemming. Inmiddels zijn deze aanspreekpunten bij NOC*NSF bekend, zodat bij zedenzaken rechtstreeks geschakeld kan worden. Daarnaast zullen we bij iedere sportclub waarmee de politie in gesprek gaat, hen attenderen op het Vertrouwenspunt Sport en het netwerk van Vertrouwens(contact)personen.“

Eva Kwakman, Landelijk Officier van Justitie Huiselijk Geweld en Zeden: “In de aanpak van ongewenst seksueel gedrag in de sport is het essentieel dat wij als organisaties elkaar kunnen vinden en elkaars mogelijkheden kennen. Ons gezamenlijke doel is optimaal te reageren op wat slachtoffers is overkomen en tegelijkertijd die dingen te doen die nodig zijn om de veiligheid van andere sporters te waarborgen.”

Verder wordt er ingezet op het vergroten van de bekendheid van de bestaande maatregelen die sportclubs al kunnen nemen, zoals de Verklaring Omtrent Gedrag, het aanstellen van vertrouwens(contact)personen binnen de club en het Vertrouwenspunt Sport. Daarnaast is het wegnemen van drempels voor slachtoffers in de sport om melding te maken van seksuele intimidatie een ander belangrijk speerpunt.

Slachtoffers van ongewenst seksueel gedrag in de sport kunnen voor ondersteuning contact opnemen met Vertrouwenspunt Sport via 0900-202 55 90, WhatsApp: 06-53646928 of e-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

Sportverenigingen die meer informatie willen over seksuele intimidatie in de sport kunnen dit vinden op www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport.