Arnhem,
07
juli
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Inkomenstoets stipendium en kostenvergoeding

Vanaf eind vorig jaar ben je op diverse manieren geïnformeerd over de nieuwe inkomensgrenzen behorend bij de stipendium- en kostenvergoedingsregeling. Het jaar 2014 is inmiddels over de helft en dan is het verstandig om de balans op te maken ten aanzien van jouw verwachte inkomen dit jaar.

Stipendiumregeling
De stipendiumregeling is zo opgebouwd dat je tot een bepaalde hoogte kan bijverdienen, zonder dat dit ten koste gaat van het stipendium. Verdien je meer dan de inkomensgrens, dan wordt ervan uitgegaan dat je zelf kan voorzien in je levensonderhoud. In dat geval heb je geen of beperkte aanspraak op een stipendium. Per 1 januari 2014 geldt een leeftijdsafhankelijke inkomensgrens. Deze inkomensgrens is gebaseerd op het maximale jaarstipendium waar jij voor in aanmerking komt + 10.000 euro bruto.

Lees hier meer over de inkomenstoets behorend bij de stipendiumregeling.

Als je inschat dat je over het hele jaar 2014 meer gaat verdienen dan de bij jou horende inkomensgrens, is het aan te raden jouw stipendium bij te stellen of stop te zetten. In dat geval voorkom je dat je na afloop van het kalenderjaar (een deel van) het stipendium terug moet betalen aan het Fonds. Bijstellen of stopzetten van het stipendium kan je rechtstreeks bij het Fonds voor de Topsporter aangeven.

Kostenvergoeding
Evenals de stipendiumregeling geldt voor de kostenvergoedingsregeling een inkomensgrens om aanspraak te kunnen maken voor een kostenvergoeding. De inkomensgrens voor de kostenvergoeding is onafhankelijk van leeftijd en is voor het kalenderjaar 2014 bepaald op 36.956 euro bruto op jaarbasis. Verdien je (stipendium niet meegerekend) zelf meer dan dit bedrag, dan heb je geen aanspraak op een kostenvergoeding.

Lees hier meer over de inkomensgrens behorend bij de kostenvergoedingsregeling.

Als je inschat dat je over het hele jaar 2014 meer gaat verdienen dan de bij jou horende inkomensgrens, is het aan te raden geen kosten meer te declareren bij het Fonds. In dat geval voorkom je dat je na afloop van het kalenderjaar de kostenvergoeding die je hebt ontvangen terug moet betalen aan het Fonds.

Vragen en informatie op maat
Mocht je vragen hebben over jouw inkomensgrens behorend bij de stipendium- of kostenvergoedingsregeling, dan adviseren wij contact op te nemen met het Fonds voor de Topsporter:

Stichting Fonds voor de Topsporter
Telefoon: 026-4834418
E-mail: info@hetfonds.nl
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.