Arnhem,
20
mei
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Impressie Algemene Vergadering NOC*NSF 20 mei 2014

ARNHEM - De vertegenwoordigers van de sportbonden zijn tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF akkoord gegaan met nieuwe bezuinigingen. Door de tegenvallende opbrengsten uit de Lotto kondigde NOC*NSF een nieuwe inkrimping van de uitgaven aan van 8 procent voor 2015 en 2016. Die volgt op een eerder aangenomen bezuiniging voor dit jaar met 5 procent.

De opbrengsten uit de Lottogelden vertonen een fors dalende lijn. In 2011 ging nog ruim 53 miljoen euro richting sport, voor de komende jaren wordt verwacht dat de bijdrage naar de 40 miljoen daalt. Het kabinet legt mogelijk nog voor de zomer de nieuwe Kansspelwet aan de Kamer voor. In de sport bestaat de vrees dat door de komst van buitenlandse concurrentie voor de Lotto de afdracht richting sport alleen maar verder daalt. Minister Schippers (VWS) zei eerder ernaar te streven dat de afdracht aan NOC*NSF niet verder daalt.

Speech André Bolhuis
Tijdens de AV maakte voorzitter André Bolhuis in zijn openingswoord de balans op van de vier jaar die hij nu als voorzitter, en Gerard Dielessen als algemeen directeur, bij NOC*NSF actief is. Hij refereerde daarbij onder meer aan de succesvolle Olympische en Paralympische Spelen van Londen en Sochi, aan de Papendal Sport Parade ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van het NOC, de benoeming van Camiel Eurlings tot IOC-lid, de realisatie van Arnhemhal en aan de alsmaar groeiende populariteit van de Nationale Sportweek.

De samenwerking met de rijksoverheid noemde Bolhuis ‘erg goed’, waarbij hij succesvolle samenwerking met het ministerie van VWS rond de programma’s Naar een veiliger sportklimaat en Sport en Bewegen in de Buurt aanhaalde. Weinig begrip had de preses echter voor de vrij plotselinge terughoudendheid van de politiek voor het Olympisch Plan, waardoor uiteindelijk de stekker eruit moest. "Maar we hebben het zelf in de hand of we verder gaan met dat plan." Hij vervolgde: "En gelukkig wordt onze opvatting dat in Nederland nog veel te winnen valt met sport, wel politiek breed gesteund”.

Tevreden was Bolhuis ook over de kerntakendiscussie met de bonden, die naast goede afspraken ook een verbetering van de onderlinge verstandhouding opleverde. Minder prettige zaken als doping en de ongerustheid over matchfixing blijven hoog op de agenda staan, net als de zorg om het Nederlandse kansspelbeleid. Hoewel de sport er, kijkend naar de top10-doelstelling en het aantal Nederlanders dat regelmatig sport, goed voor staat, blijft de financiering van de sport een bron van zorg, sprak Bolhuis.

“De huidige inkomsten uit de kansspelen zorgen ervoor dat het totale bouwwerk van de sport kan functioneren. Als we die verliezen, loopt het radarwerk vast, wordt de sport net als vroeger voor de rijken en raakt de Top 10 uit zicht. Daar gaan we zelf wat aan doen, maar dat kunnen we niet alleen”. Hij riep de overheid op de belofte uit het regeerakkoord om door aanpassingen in de kansspelwetgeving meer geld naar de sport te doen vloeien, in te lossen.

Lees hier de tekst van de openingsspeech van André Bolhuis.

Erepenning en Coubertin Trofee
Aansluitend reikte de voorzitter erepenningen van NOC*NSF uit aan Michiel van Dijk en Hans van de Kar van het Sportfonds Leo van der Kar, vanwege hun verdiensten voor de sport. Lees er hier meer over.

Daarna ontving omnivereniging Zwaluwen Utrecht 1911 de Pierre de Coubertin Trophy 2013, een prijs die NOC*NSF namens het Internationaal Olympisch Comité mag uitreiken aan een persoon of organisatie die de Olympische waarden vriendschap, excelleren en respect (en onze slogan We winnen veel met sport) uitdraagt. Lees er hier meer over.

Van Tuyll beker en Pahud de Mortanges Trofee
Aan het eind van de vergadering kreeg de KNSB de Van Tuijll-beker voor de meest in het oog springende sportprestaties. De schaatsbond werd in het zonnetje gezet vanwege de uitstekende prestaties tijdens onder meer de Olympische Spelen van Sochi 2014 en de WK shorttrack in Montreal. Lees er hier meer over.

Michel en Ronald Mulder hebben tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF de Pahud de Mortanges Trofee in ontvangst genomen. Deze trofee wordt in een Olympisch jaar uitgereikt aan de meest voorbeeldige sporter of sportploeg. Lees er hier meer over.

Agenda
De agendapunten zijn conform de voorstellen van het bestuur behandeld. Voor sommige punten is een extra hoog quorum nodig en over die punten (punt 8) zal dus de volgende keer worden besloten.Voor de stukken, klik hier.

Het jaarverslag van NOC*NSF staat hier online.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.