Arnhem,
15
september
2017
|
19:11
Europe/Amsterdam

Hulp van IOC voor Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF
Zodra het IOC bekend maakte dat zij een noodfonds op zouden zetten, hebben wij contact met hen gezocht om te bezien of we daar voor St Maarten, Saba en St Eustatius gebruik van zouden kunnen maken. Mede door toedoen van Camiel Eurlings, ons Nederlandse IOC lid, is het gelukt om van het IOC de toezegging te krijgen dat het herstel op deze eilanden in aanmerking komt voor hulp uit dit noodfonds dat speciaal voor het herstel van de schade van orkaan Irma is opgezet.
Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF
Samenvatting

Het IOC is bereid bij te dragen aan het herstel van de sportinfrastructuur op St Maarten, Saba en St Eustatius, zo maakt NOC*NSF op 15 september 2017 bekend. Eerder gaf het IOC aan een noodfonds van 1 miljoen dollar op te zetten om het Caribische gebied via Olympische Comités te helpen bij de wederopbouw van de sportinfrastructuur die ten gevolge van de orkaan Irma zwaar is beschadigd.

"Al onze sympathie en gedachten zijn met de slachtoffers en de families die familieleden hebben verloren in deze natuurramp en met degenen die hun huizen en levensonderhoud hebben verloren," zei de IOC-president Thomas Bach. “Het IOC staat klaar om de Nationale Olympische Comités van de getroffen landen te helpen bij het herbouwen van de sportinfrastructuur die is vernietigd," vervolgt de president.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Vanzelfsprekend heeft het herstellen van de basisinfrastructuur voor de normale basisbehoeftes zoals eten, drinken en gezondheidszorg op deze eilanden nu de hoogste prioriteit. Toch is het ook goed om tegelijkertijd voorbereidingen te treffen voor het herstellen van andere belangrijke zaken zoals de sportaccommodaties. Zodra het IOC bekend maakte dat zij een noodfonds op zouden zetten, hebben wij contact met hen gezocht om te bezien of we daar voor St Maarten, Saba en St Eustatius gebruik van zouden kunnen maken. Mede door toedoen van Camiel Eurlings, ons Nederlandse IOC lid, is het gelukt om van het IOC de toezegging te krijgen dat het herstel op deze eilanden in aanmerking komt voor hulp uit dit noodfonds dat speciaal voor het herstel van de schade van orkaan Irma is opgezet.”

Camiel Eurlings, lid van het IOC: ”Het IOC heeft vrijwel direct nadat duidelijk werd dat de schade van orkaan Irma in het Caribisch gebied zo groot was, een noodfonds van 1 miljoen dollar opgezet om via Olympische Comités de schade aan de sportinfrastructuur te helpen herstellen. Binnen het IOC en met NOC*NSF is afgesproken dat de activiteiten om de sportinfrastructuur op St Maarten, Saba en St Eustatius te herstellen, ook voor een bijdrage in aanmerking komen.”

Het IOC gaat nauw samenwerken met de NOC's om te beoordelen hoe sterk de sportinfrastructuur is beschadigd en wat de lokale situatie en behoefte is. Op basis van die inventarisatie wordt een beslissing genomen over de beste manier om te helpen. Zodra het volledige beeld helder is, zou het IOC nog kunnen overwegen het oorspronkelijke bedrag van het noodfonds te verhogen, zo heeft het IOC laten weten.