Arnhem,
19
juni
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Helft Nederlanders wil meer sporten

ARNHEM – Bijna de helft van alle Nederlanders in de leeftijd van 5-80 jaar (46%) wil de komende tijd meer sporten dan in de afgelopen twaalf maanden. Een kwart van de Nederlanders wil een andere of nieuwe sport gaan beoefenen en 16 procent heeft interesse dit bij een andere sportaanbieder te doen. Dit blijkt uit het maandelijks onderzoek dat GfK in opdracht van NOC*NSF verricht. De NOC*NSF Sportdeelname Index stond in mei op 146. Dat is een daling van 15 punten ten opzichte van april, toen de index een recordhoogte had bereikt. Maandelijks onderzoekt GfK in opdracht van NOC*NSF de sportdeelname in Nederland door ruim 3000 mensen hierover te bevragen. Uit de meest recente cijfers blijkt dat vooral mensen in de leeftijdscategorie 19-44 jaar en hoger opgeleiden in de nabije toekomst vaker willen sporten dan in de afgelopen twaalf maanden. Mensen die vaker andere, nieuwe sporten willen beoefenen zijn 5-30 jarigen en hoger opgeleiden. Uit het onderzoek blijkt verder dat 19 procent van de Nederlanders het moeilijk vindt een sport te vinden die bij hem of haar past. Mannen (61%) en vooral 65-plussers (67%) vinden het vaker gemakkelijk om een sport te vinden die bij hen past. Vrouwen (22%) en personen van 19-30 jaar (25%) geven aan dit moeilijk te vinden. Van de mensen die niet of weinig sporten, geeft ongeveer een derde aan het moeilijk te vinden een sport en/of sportaanbieder te vinden die bij hem of haar past. 29 procent van de Nederlanders boven de 15 jaar is geïnteresseerd in kennismakingslessen in de buurt . Klik hier voor de resultaten van de maandvraag van mei 2014.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.