Arnhem,
04
juni
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Grote behoefte aan overbruggings- en pensioenregelingen voor topsporters

ARNHEM - De Nederlandse topsporter zou graag meedoen aan overbruggings- en pensioenregelingen, maar verdient te weinig om daar geld voor opzij te zetten. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek onder 1.000 topsporters in Nederland waaronder de sporters die Nederland via nationale teams vertegenwoordigen. Meer dan 25% van de onderzoeksgroep reageerde door de enquête in te vullen. Het merendeel van de respondenten heeft op dit moment geen overbruggings- en/of pensioenregeling maar zou dat wel graag willen. Deze sporters zijn bereid daarvoor geld opzij te zetten vanaf een bruto jaarinkomen van 25.000 of hoger. Voor 2014 geeft echter 65 % van de respondenten aan dat zij verwachten juist minder dan 25.000 te verdienen. Mede op basis van dit onderzoek zullen oplossingsrichtingen in kaart worden gebracht en met de rijksoverheid worden besproken. NOC*NSF streeft er naar nog in 2014 met concrete voorstellen te komen. Jeroen Bijl, manager Topsport bij NOC*NSF: “Dit onderzoek bevestigt wat we al eerder hadden opgevangen, namelijk dat topsporters graag mee zouden willen werken aan het creëren van overbruggings- en pensioenregelingen, maar tegelijkertijd zien we dat de meesten daar het geld niet voor hebben. Hierover gaan we graag het gesprek aan met de sporters zelf en met de rijksoverheid.” Prioriteit bij overbruggingsregeling Een hoge prioriteit van de topsporters ligt bij een goede regeling ter overbrugging van de periode tussen het stoppen met topsport en het starten van een nieuwe carrière. Opvallend is dat meer dan 40% van de topsporters aangeeft binnen een jaar na het beëindigen van hun sportcarrière een opleiding te willen gaan (ver)volgen, ook al geeft 72% van de respondenten aan pas na hun 30e te stoppen met topsport. Voor het volgen van een opleidingen hebben zij tijd en geld nodig, terwijl het huidige en toekomstige studiefinancieringssysteem daar niet op is toegesneden. Dit betekent in de meeste gevallen dat er in die overbruggingsperiode minder inkomsten voor topsporters zijn dan tijdens de sportcarrière. Dit is ook één van de conclusies van de Topsportklimaatmeting 2012 Deze Topsportklimaatmeting maakte eerder ook duidelijk dat de meerderheid van topsporters moeite heeft met de overbrugging naar een maatschappelijke carrière en dat veel sporters stoppen met hun topsportcarrière vanwege onder andere dat het financieel niet op te brengen is (35%) of vanwege een maatschappelijke carrière/studie (55%). Chiel Warners, voorzitter NOC*NSF Atletencommissie: “De almaar toenemende sportieve concurrentie dwingt topsporters fulltime met topsport bezig te zijn om aan de wereldtop te komen, en te blijven. Een zo klein mogelijk gat tussen de topsportcarrière en een nieuwe maatschappelijke loopbaan zorgt ervoor dat topsporters sneller en beter een bijdrage kunnen leveren aan het arbeidsproces. Dit rapport geeft duidelijk aan dat topsporters hier behoefte aan hebben. Essentieel is bovendien om jonge talentvolle sporters uitzicht te geven op een financieel stabiele situatie tijdens de topsportcarrière, maar ook voor de periode daarna.” Geen geld om opzij te zetten voor overbruggings- en pensioenregelingen De resultaten van de enquête maken duidelijk dat een groot deel van de respondenten bereid is om geld opzij te zetten voor een overbruggings- en/of pensioenregeling bij een bruto jaarinkomen van minimaal 25.000 euro. Hier wringt de schoen, want juist het grootste deel van de topsporters heeft een lager inkomen dan dat. Voor 2014 verwacht 65% van de topsporters minder dan 25.000 euro met hun sport te verdienen. Daarnaast hebben topsporters naast hun reguliere vaste kosten (dagelijks levensonderhoud, kosten woning, etc.) ook te maken met kosten, vaak meer dan € 5.000 per jaar, die ze als topsporter moeten maken waardoor sparen voor later nog lastiger wordt. Sjoerd Hamburger, bestuurslid NLSporter: “Het onderzoek laat een schrijnende toekomst zien voor onze sporters. We hebben allemaal een top 10 ambitie uitgesproken, iedereen werkt keihard om dit waar te maken, maar voor de periode na de sport is nog bijna niks geregeld. Het gros van de Nederlandse Olympiërs verdient nauwelijks aan de sport. Ze trainen meer dan tien jaar veelal fulltime, zetten alles opzij voor de sportcarrière. Maar als ze vervolgens stoppen is er geen goed perspectief. De studie is nog niet af, er is een pensioengat van 10+ jaar en bij de eerste baan moet je als oudere instromer onderaan de ladder beginnen. Allemaal problemen waar nu te weinig oog voor is. Als sportorganisaties, belangenverenigingen en de overheid zijn we het aan de sporters verplicht om ook na de sportcarrière te zorgen voor een goede overbruggingsregeling.” Het vervolg De resultaten van de enquête geven een onderbouwd beeld van de financiële positie van topsporters en de behoeften naar een overbruggings- en pensioenregeling. De uitkomsten van de enquête zijn gedeeld met de overheid, primair met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, maar ook met het Ministerie van Financiën. Op basis van de resultaten van de enquête, eerdere onderzoeken zoals de Topsportklimaatmeting 2012 en de gesprekken die NOC*NSF, de NOC*NSF Atletencommissie en NL Sporter tot nu toe met tal van experts hebben gehad, wordt de komende periode een aantal gerichte oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Daarbij worden ook voorbeelden uit andere sectoren en uit het buitenland betrokken. De oplossingsrichtingen zullen worden gedeeld met het Ministerie van VWS. Het ligt voor de hand ook andere departementen zoals Financiën, OCW en Sociale Zaken hierbij te betrekken. NOC*NSF streeft er naar nog in 2014 met concrete voorstellen te komen. Het rapport 'Behoefte onderzoek naar een overbruggings- en/of pensioenregeling voor topsporters' is hier als PDF te lezen of te downloaden. Lees het rapport hieronder online:
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.