Arnhem,
01
april
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Extra toelichting: inkomensgrens stipendiumregeling per 1 januari 2014

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

De stipendiumregeling is zo opgebouwd dat je tot een bepaalde hoogte kan bijverdienen, zonder dat dit ten koste gaat van het stipendium. Verdien je echter zelf meer dan de inkomensgrens, dan wordt ervan uitgegaan dat je zelf kan voldoende in eigen levensonderhoud. In dat geval heb je geen of beperkte aanspraak op een stipendium.

Per 1 januari 2014 geldt een leeftijdsafhankelijke inkomensgrens. Deze inkomensgrens verschilt per sporter en is gebaseerd op het maximale jaarstipendium waar jij voor in aanmerking komt + 10.000 euro bruto. Dit betreft een wijziging op de bijverdienmogelijkheid zoals deze tot en met 2013 heeft bestaan. Zodra je je aanmeldt voor een stipendium, zal jouw inkomensgrens worden weergegeven in jouw persoonlijke dashboard van het webportaal van het Fonds voor de Topsporter.

Voorbeeld 1 (onderstaande bedragen zijn afgerond)
Topsporter A is 28 jaar. Het stipendium voor 27-jarigen en ouder is bepaald op 140% van het minimumloon. Dat is gelijk aan 2.250 euro bruto (incl. 8% vakantiegeld). Indien Topsporter A het hele jaar gebruik maakt van het maximale stipendium, dan ontvangt Topsporter A 12 maanden à 2.250 euro bruto. Dat is een totaalbedrag van 27.000 euro bruto.

De inkomensgrens voor Topsporter A is bepaald op: 27.000 euro (maximaal jaarstipendium) + 10.000 euro (bijverdienregeling) = 37.000 euro bruto. Topsporter A mag 10.000 euro bruto bijverdienen, zonder dat Topsporter A wordt gekort op het stipendium.

Indien na afloop van het kalenderjaar blijkt dat Topsporter A bijvoorbeeld 12.000 euro bruto heeft bijverdiend, dan dient Topsporter A 2.000 euro terug te betalen aan het Fonds voor de Topsporter.

Indien na afloop van het kalenderjaar blijkt dat Topsporter A 37.000 euro bruto of meer heeft bijverdiend, dan dient Topsporter A het volledig ontvangen stipendium terug te betalen aan het Fonds voor de Topsporter.

Voorbeeld 2 (onderstaande bedragen zijn afgerond)
Topsporter B is eveneens 28 jaar. Topsporter B heeft niet het hele jaar aanspraak op het stipendium, maar 5 maanden en wel van augustus t/m december. Topsporter B heeft aanspraak op 5 maanden à 2.250 euro bruto. Dat is een totaalbedrag van 11.250 euro bruto.

De inkomensgrens voor Topsporter B is bepaald op 37.000 euro bruto. Aangezien Topsporter B maar 5 maanden gebruik maakt van het stipendium mag Topsporter B 25.750 euro (37.000 – 11.250) bijverdienen, zonder dat Topsporter B wordt gekort op het stipendium.

Indien na afloop van het kalenderjaar blijkt dat Topsporter B bijvoorbeeld 27.000 euro bruto heeft bijverdiend, dan dient Topsporter B 1.250 euro terug te betalen aan het Fonds voor de Topsporter.

Indien na afloop van het kalenderjaar blijkt dat Topsporter B 37.000 euro bruto of meer heeft bijverdiend, dan dient Topsporter B het volledig ontvangen stipendium terug te betalen aan het Fonds voor de Topsporter.

Inkomen
Voor de inkomenstoets telt het jaarinkomen van de topsporter als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (zie Box 1 op de aangifte inkomstenbelasting en/of (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting) en evt. buitenlands inkomen. Incidentele piekinkomsten uit je topsportbeoefening (zoals prijzengeld, medaillebonussen, startgeld) die je tijdens het betreffende kalenderjaar hebt genoten en op de Topsportspaarrekening stort, tellen niet mee voor de inkomensgrens.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheid om Topsportgeld op een Topsportspaarrekening te storten.

Buitenlands inkomen
Onder buitenlands inkomen wordt binnen de stipendiumregeling bedoeld het in het buitenland genoten (jaar)inkomen van de topsporter waarvan in Nederland geen aangifte is gedaan bij de Belastingdienst en welk inkomen – als het in Nederland genoten zou zijn – onder inkomen zou vallen als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Let op:
Bij het aanvragen van het stipendium dien je je verwachte inkomen op jaarbasis te vermelden. Als je bij de aanvraag van een stipendium al inschat dat je gedurende het kalenderjaar meer gaat verdienen dan de bij jou horende inkomensgrens, is het aan te raden jouw stipendium bij te stellen. In dat geval voorkom je dat je na afloop van het kalenderjaar (een deel van) het stipendium terug moet betalen aan het Fonds. Bijstellen van het stipendium kan je al direct op jouw aanmeldingsformulier aangeven. Indien jouw inkomen gedurende het jaar, dan wel door de jaren heen veranderd, is het eveneens aan te raden dit direct bij het Fonds aan te geven.

Mocht je vragen hebben over jouw inkomensgrens behorend bij de stipendiumregeling, dan adviseren wij contact op te nemen met het Fonds voor de Topsporter:

Stichting Fonds voor de Topsporter
Telefoon: 026-4834418
E-mail: info@hetfonds.nl