Arnhem,
01
april
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Extra toelichting: inkomensgrens kostenvergoedingsregeling per 1 januari 2014

Evenals de stipendiumregeling geldt voor de kostenvergoedingsregeling een inkomensgrens om aanspraak te kunnen maken voor een kostenvergoeding. Verdien je zelf meer dan de inkomensgrens, dan wordt ervan uitgegaan dat je zelf kan voldoende in eigen levensonderhoud. In dat geval heb je geen aanspraak op een kostenvergoeding.

De inkomensgrens voor de kostenvergoeding is onafhankelijk van leeftijd en is voor het kalenderjaar 2014 bepaald op 36.956 euro bruto op jaarbasis. Verdien je (stipendium niet meegerekend) zelf meer dan dit bedrag, dan heb je geen aanspraak op een kostenvergoeding. Met dit bedrag sluiten we één op één aan bij de inkomensgrens voor 27 jarigen en ouder in de stipendiumregeling.

Inkomen
Voor de inkomenstoets telt het jaarinkomen van de topsporter als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (zie Box 1 op de aangifte inkomstenbelasting en/of (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting) en evt. buitenlands inkomen.

Buitenlands inkomen
Onder buitenlands inkomen wordt binnen de regeling kostenvergoeding bedoeld het in het buitenland genoten (jaar)inkomen van de topsporter waarvan in Nederland geen aangifte is gedaan bij de Belastingdienst en welk inkomen – als het in Nederland genoten zou zijn – onder inkomen zou vallen als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Let op:
Bij het aanvragen van een kostenvergoeding dien je je verwachte inkomen op jaarbasis te vermelden. Als je bij de aanvraag van een kostenvergoeding al inschat dat je gedurende het kalenderjaar meer gaat verdienen dan 36.956 euro bruto per jaar, is het aan te raden geen kostenvergoeding aan te vragen. In dat geval voorkom je dat je na afloop van het kalenderjaar de uitbetaalde kostenvergoedingen terug moet betalen aan het Fonds. Indien jouw inkomen gedurende het jaar, dan wel door de jaren heen veranderd, is het eveneens aan te raden dit direct bij het Fonds aan te geven.

Mocht je vragen hebben over de inkomensgrens behorend bij de kostenvergoedingsregeling, dan adviseren wij contact op te nemen met het Fonds voor de Topsporter:

Stichting Fonds voor de Topsporter
Telefoon: 026-4834418
E-mail: info@hetfonds.nl
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.