Arnhem,
07
oktober
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Extra ondersteuning voor gezonde scholen

ARNHEM - Gezonde leerlingen en studenten zitten lekkerder in hun vel en presteren beter. En gezonde leraren werken met meer plezier op school en er is minder verzuim. Sport speelt daarin natuurlijk een zeer belangrijke rol. Scholen doen vaak al veel aan gezondheid, maar soms ontbreekt het aan tijd en middelen om op school te werken aan een gezonde leefstijl. Daarom kunnen scholen uit het primair, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs nu extra hulp aanvragen. Van 7 oktober tot en met 29 november 2013 kunnen scholen via deze site een aanvraag indienen voor:

Gratis advies op maat over gezondheidsactiviteiten en passende maatregelen voor op school.
Een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op school.
Een geldbedrag bestemd voor vergoeding van de inzet van eigen medewerkers die een taak hebben bij het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid.
NOC*NSF is als expert op sportgebied nauw betrokken bij een Gezonde School en zorgt samen met sportbonden ervoor dat sportverenigingen en scholen elkaar snel en eenvoudig kunnen vinden. En dat sportverenigingen ook sportlessen verzorgen die passen bij de doelgroepen en de setting binnen het onderwijs. Er zijn al meer dan 1600 schoolactieve sportverenigingen die klaar staan om samen met scholen extra sportactiviteiten voor, tijdens of na schooltijd te verzorgen. Check hier de lijst van schoolactieve sportverenigingen. Voor vragen: Gerda Op het Veld, expert Gezonde school; gerda.ophetveld@nocnsf.nl, 06-30734136.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.