Arnhem,
15
juni
2016
|
08:57
Europe/Amsterdam

Extra middelen uit IOC-noodfonds voor vluchtelingen

Samenvatting

Op verzoek van NOC*NSF heeft het IOC besloten $ 50.000 extra ter beschikking te stellen voor het Nederlandse project Sport en Vluchtelingen.

Via sport en via de sportvereniging wordt een zinvolle dagbesteding voor vluchtelingen mogelijk waardoor een positieve bijdrage wordt geleverd aan lokale integratie en aan het welzijn van vluchtelingen die op COA-locaties verblijven. Met de eerder toegekende $ 100.000 worden nu 12 COA-locaties en 40 sportclubs ondersteund. De aanvullende bijdrage van het IOC zorgt ervoor dat ook 8 andere locaties en 24 sportverenigingen die zonder bijdrage al wel gestart zijn, nu ook op een bijdrage kunnen rekenen. 

Na de eerdere toekenning van $ 100.000 uit het IOC-noodfonds voor vluchtelingen is NOC*NSF in samenwerking met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), Right to Play (RTP) en het Kenniscentrum Sport (KCS) gestart met het project Sport en Vluchtelingen.

Kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering

Naast de impuls op de gekozen locaties worden er in dit project bijeenkomsten georganiseerd voor sportmedewerkers en buurtsportcoaches om kennis en ervaring uit te wisselen.Op die manier wordt het aanbieden van sportactiviteiten aan vluchtelingen straks in heel Nederland vanzelfsprekend.

Ook wordt op diverse locaties training gegeven aan het vrijwillig (sport)kader dat in aanraking komt met vluchtelingen. Het is in het belang van de vluchtelingen om sport en beweegaanbod te krijgen van iemand die weet hoe deze doelgroep het beste benaderd kan worden. De afgelopen maanden is een training ontwikkeld in samenwerking met Right To Play. De eerste trainingen daarvan zijn al gehouden. Daarnaast organiseert het Kenniscentrum Sport een cursus Leider Sportieve Recreatie (LSR) voor medewerkers en vrijwilligers op de centra.

Extra budget

Met het extra budget worden de volgende stappen mogelijk:

  • 8 extra COA-locaties ondersteunen om het lokale netwerk op te bouwen (van 12 naar 20).
  • 24 extra clubs een financiële bijdrage geven om in samenwerking met de COA-locatie in hun buurt structureel sportaanbod te ontwikkelen (van 40 naar 64). Dit is m.n. gericht op de clubs in de omgeving van de nieuwe COA-locaties).
  • Op alle COA-locaties trainingen aanbieden voor vrijwilligers (Nederlandse burgers en/of CO-bewoners) om sportactiviteiten aan te bieden aan de bewoners.
  • Succesvolle interventies beschrijven om, in de vorm van stimuleren publicaties en praktische handreikingen, aan te kunnen bieden aan andere COA-locaties, sportclubs en gemeenten.