Arnhem,
15
april
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Eurlings houdt vinger aan de pols bij IOC Financiën

ARNHEM - Even geleden heeft het Internationaal Olympisch Comité de lijst met de nieuwe samenstelling van de IOC commissies bekend gemaakt. Het Nederlandse IOC-lid Camiel Eurlings heeft een invloedrijke portefeuille toebedeeld gekregen. Hij heeft een plaats gekregen in drie commissies, te weten Financiën, Marketing en Internationale Betrekkingen.

De commissies ondersteunen het dagelijks bestuur en de professionals van het IOC bij hun werk, en ze assisteren de organisatiecomités van de Olympische Spelen. "Dat Camiel Eurlings nu al deze mooie functies toebedeeld heeft gekregen, is best bijzonder,", aldus NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis. "Hij is pas in september van het afgelopen jaar gekozen tot IOC-lid. Dit toont aan dat men hem in Lausanne ook op waarde weet te schatten."

Met name Financiën, onder voorzitterschap van de Singaporese Ser Miang Ng, is een erg belangrijke commissie. Hier overlegt men over de financiële reserves van het IOC en over het besteden van de inkomsten uit de uitzendrechten, de meest lucratieve inkomstenstroom van de Olympische Beweging. Met die gelden werkt het IOC aan de wereldwijde verdere ontwikkeling van de sport. Eurlings gaat hier met zijn financiële achtergrond een bijdrage aan leveren en een adviserende rol op zich nemen.

De Commissie Marketing beheert het sponsorprogramma van het IOC, dat miljoenen dollars omvat. Daarnaast monitort deze commissie de sponsorprogramma’s van de steden die de Spelen organiseren. Het is een commissie met meerdere leden. Voorzitter is de Japanner Takeda, en onder de grote namen die een bijdrage leveren aan deze commissie zijn Patrick Hickey, Richard Pound, Frank Fredericks, Gerhard Heiberg, Alexander Popov en Olegario Vázquez Raña.

Internationale Betrekkingen wordt aangevoerd door commissievoorzitter Mario Pescante. NOC*NSF heeft veel met hem te maken gehad omdat hij lange tijd voorzitter is geweest van het Europees Olympisch Comité EOC. De commissie Internationale Betrekkingen beslaat een enorm werkveld en heeft een groot netwerk.

De in Nederland woonachtige Margaret Sikkens-Ahlquist, voorzitter van het Gymnastics for All Committee van de internationale gymnastiekfederatie, heeft zitting in de IOC commissie Sport for All. Zij is een van de experts die als niet-IOC lid zitting heeft in deze groep. Al jarenlang levert zij vanuit deze positie een bijdrage aan de toegankelijkheid van sport. Haar inzet en is beloond met een verlenging van het lidmaatschap van deze IOC commissie.

Ter informatie vindt u de lijst met commissies en leden in de bijlage.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.