Arnhem,
20
mei
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Erepenningen NOC*NSF voor Michiel van Dijk en Hans van de Kar

ARNHEM - Michiel van Dijk, voorzitter van de Auditcommissie Doping, en Hans van de Kar, vertegenwoordiger en pleitbezorger van het Sportfonds Leo van der Kar, hebben de erepenning van NOC*NSF toegekend gekregen. De penningen werden door NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis uitgereikt tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF. Michiel van Dijk ontving de erepenning inclusief oorkonde voor zijn verdiensten als voorzitter van de Auditcommissie Doping. Op 20 mei legde hij zijn voorzitterschap neer. Bolhuis: “Michiel van Dijk heeft zich maar liefst acht jaar ingezet voor de verbetering van het antidopingbeleid en de dopingtuchtrechtspraak in het bijzonder. NOC*NSF is hem hiervoor zeer erkentelijk.” Hans van de Kar ontving kreeg de erepenning met oorkonde voor zijn inzet voor het Leo van der Kar Fonds. “De afgelopen 54 jaar heeft het Sportfonds Leo van der Kar ruim 1.500 talentvolle jonge sporters en aankomende coaches een vaak beslissend zetje in de rug gegeven. Hans van de Kar heeft het gedachtengoed van zijn vader Leo van der Kar voortgezet en daar wil NOC*NSF hem graag voor bedanken” aldus André Bolhuis.Voorafgaand aan de Algemene Vergadering van NOC*NSF werd het fonds overgedragen aan NOC*NSF. De NOC*NSF-erepenning is vanaf 2002 uitgereikt aan:

1. Johan van der Haar (november 2002)
2. Leo Visser (november 2002)
3. Co Storm (november 2002)
4. Sjung Hermans (maart 2003)
5. Frits Kessel (maart 2003)
6. Peter Vogelzang (november 2004)
7. Joop Alberda (november 2004)
8. Thea Limbach (november 2004)
9. Henk van Lint (mei 2006)
10. Ed Verheijen (mei 2006)
11. Henk Gemser (mei 2010)
12. Ton Bijkerk (november 2011)
13. Marjan Olyslager (november 2013)
14. Michiel van Dijk (mei 2014)
15. Hans van de Kar (mei 2014)
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.