Arnhem,
03
april
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Enthousiasme over nieuwe sportconcepten bonden

ARNHEM - Om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen, hebben zeven sportbonden nieuwe concepten ontwikkeld. Deelnemers zijn enthousiast over deze concepten en drukken hun enthousiasme uit in een rapportcijfer van gemiddeld ruim een 8.

Deelnemers zijn positief over de sportconcepten. Ze zijn blij dat ze zijn gaan meedoen en zijn van plan om hun deelname te continueren. Ook zouden ze het sportconcept aanbevelen aan vrienden en familie. Door drie van de concepten lijken mensen daadwerkelijk meer te gaan bewegen. Bij vier van de concepten worden deelnemers na afloop lid van een sportvereniging. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Zeven sportconcepten zijn opgenomen op de meest recente versie van de Menukaart Sportimpuls. Naast de uitrol van de concepten door de sportbonden zelf, is hiermee ook de kans op verdere lokale implementatie via de Sportimpuls gewaarborgd.

De zeven deelnemende sportbonden waren Atletiekunie, Nederlandse Basketball Bond, Nederlandse Bridge Bond, Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, Nederlandse Tafeltennisbond, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond en KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland. NOC*NSF heeft de bonden op diverse vlakken inhoudelijk begeleid en ondersteund. NISB heeft meegeholpen ten aanzien van de verrijking en validering van de sportconcepten. Daarnaast heeft onafhankelijk onderzoeksinstituut het NIVEL een procesevaluatie en monitorstudie uitgevoerd.

Aansluitend aan NASB Sport, waarin tien sportbonden veertien nieuwe concepten hebben ontwikkeld, en voorafgaand aan Sport en Bewegen in de Buurt 2012-2016, heeft het ministerie van VWS zeven sportbonden de gelegenheid gegeven om laagdrempelige sportconcepten te ontwikkelen en te testen (september 2011 t/m december 2012). Doel was dat de concepten na afloop van het subsidietraject via de ‘Sportimpuls’ binnen het brede ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ programma verder over het land zouden worden uitgerold.

Voor de inhoud, ontwikkelingen en voortgang van de zeven concepten die op de Menukaart Sportimpuls staan, verwijzen we u graag naar de websites van de individuele sportbonden:

Atletiekunie - Run to The Start (voorbereiding op een evenement)
Ned. Basketball Bond - College Streetball
Ned. Bridge Bond - Denksportcentra in Beweging
Kon. Ned. Hockey Bond - Kennismaken met de hockeyvereniging door hardlopen
Ned. Tafeltennisbond - Join the Table
Kon. Ned. Voetbalbond - Zaalvoetbalacademie
KNBLO Wandelsportorganisatie NL WandelFit

Klik hier voor het NIVEL rapport ‘Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012’.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.