Arnhem,
25
september
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Eindhoven Sportgemeente van het Jaar 2013

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

Citytrainers gekozen tot ‘Beste Initiatief op sport- en beweeggebied 2012/2013’ DELFT - De gemeente Eindhoven heeft de eervolle titel ‘Sportgemeente van het Jaar 2013’ in de wacht gesleept. Dit is tijdens het congres van Vereniging Sport en Gemeenten in Delft bekendgemaakt. Naast de felbegeerde titel ontving Eindhoven een vlaggenpakket én geldprijs om bekendheid te geven aan de titel. De prijs voor het ‘Beste Initiatief 2012/2013’ op sportgebied ging naar de gemeente ’s-Hertogenbosch voor het project Citytrainers. Na een nek-aan-nekrace met de andere genomineerde gemeenten Aalsmeer, Arnhem en Veenendaal was de jury unaniem van oordeel dat de gemeente Eindhoven de titel ‘Sportgemeente 2013’ heeft verdiend. De jury noemt Eindhoven een echte ‘innovatiegemeente’, waarbij samenwerking met andere organisaties een belangrijk onderdeel is van het Eindhovens sportbeleid. Ten opzichte van de andere genomineerde gemeenten scoorde Eindhoven hoog op het aantal sportvoorzieningen, de opvallend grote diversiteit aan sporten, het hoge percentage van de bevolking die aan sport doet en een uitgebreid sportstimuleringsbeleid. Via het Netwerk Sportstimulering zorgt de gemeente Eindhoven ervoor dat er optimale afstemming plaatsvindt tussen alle partijen die zich bezighouden met sportpromotie en het verhogen van sportdeelname. Sportverenigingen, woningbouwverenigingen, beweegwinkels, welzijnsorganisaties en de gemeente werken daardoor succesvol samen aan de sportieve ambities van de stad. Ook was de jury onder de indruk van de verschillende Fieldlabs waarin de gemeente samen met diverse partijen werkt aan intelligente oplossingen om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten sporten. Met als jongste initiatief het Fieldlab Aangepast Sporten mensen met een handicap of beperking. De jury raadt andere gemeenten aan om een kijkje te gaan nemen in Eindhoven. “In een lastige tijd met veel complexe economische en maatschappelijke opgaven slaagt Eindhoven erin een goede en stabiele organisatie neer te zetten met een breed draagvlak voor sport. De gemeente Eindhoven laat zien dat zij blijft investeren in sport, omdat sport van grote maatschappelijke waarde is, een bijdrage levert aan de gezondheid en het natuurlijk ook mensen veel plezier geeft.“