Arnhem,
10
februari
2014
|
01:00
Europe/Amsterdam

Eerste vignet Gezonde School mbo voor ROC Nijmegen

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

NIJMEGEN - ROC Nijmegen heeft op 5 februari als eerste mbo-school voor drie van zijn locaties het themacertificaat Bewegen en sport van het vignet Gezonde School ontvangen. Tijdens de conferentie ‘Alles is gezondheid’ van het Nationaal Programma Preventie in Corpus in Leiden overhandigde Fred Voncken van het ministerie van OCW de plaquettes aan bestuursvoorzitter Hanneke Berben van ROC Nijmegen. NOC*NSF is nauw betrokken bij het vignet. Gezonde School De meeste mbo-scholen werken al aan de gezondheid van hun studenten, bijvoorbeeld door gezonde voeding in de kantine of het organiseren van beweeg- en sportactiviteiten. De Gezonde School verbindt losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak. Het vignet is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun studenten en medewerkers. Bevorderen gezond leven Hanneke Berben is er trots op dat ROC Nijmegen een Gezonde School is. “Het vignet betekent dat we ergens voor staan. Het is een aansporing bezig te blijven met het bevorderen van gezond leven. Het vignet geeft aan dat we daarmee op de goede weg zijn.” ROC Nijmegen ontvangt het vignet voor het thema Bewegen en sport. “We hebben een breed aanbod van bewegen voor onze studenten en medewerkers,” zegt Berben. “Bewegen is elkaar ontmoeten. Het verbetert de sfeer en neemt drempels weg. Studenten zitten er beter door in hun vel. Het is bewezen dat beweging de studieprestaties verbetert. Voldoende beweging draagt ook op de langere termijn bij aan de kwaliteit van het leven.” NOC*NSF is nauw betrokken bij het vignet Gezonde School. Samen met KVLO en NISB is NOC*NSF verantwoordelijk voor de beoordeling voor het themacertificaat Bewegen en sport. Hiermee worden scholen gestimuleerd werk te maken van een actieve leefstijl. Naast voldoende beweegtijd (5-procentsnorm) voor alle eerste jaars BOL-studenten gaat het ook om een grote variatie in sporten op school dat samen met lokale sportaanbieders wordt ontwikkeld. Meer informatie: www.gezondeschool.nl/mbo/vignet-gezonde-school.