Arnhem,
27
april
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Eerste opzet visie toekomst schaatsen

UTRECHT (KNSB) - Wie oog heeft voor de toekomst, moet vooruit zien. Dat geldt ook voor de KNSB, die eerder al het Strategisch Plan 2020 lanceerde. Mede vanuit dat vertrekpunt nam de schaatsbond, gefaciliteerd door hoofdsponsor KPN, het initiatief om samen met coaches, atleten en experts op het gebied van topsport, media en sponsoring een commissie in te stellen die het langebaanschaatsen in z’n huidige vorm moest evalueren en mogelijke verbeteringen op, onder meer, sportief en commercieel gebied in kaart moest brengen. Deze commissie, door de KNSB ‘dreamteam’ genoemd, was het over één ding snel eens: een nieuw te ontwikkelen model moet over meer gaan dan alleen het langebaanschaatsen. De schaatsbeweging in de volle breedte, van langebaan tot shorttrack, van inline-skaten tot marathonschaatsen en kunstrijden en van top- tot breedtesport, moet centraal staan, zeker nu de schaats- en skatesport steeds vaker multidisciplinair wordt beoefend. Na een flink aantal bijeenkomsten werd deze week de eerste rapportage aangeboden aan het algemeen bestuur van de KNSB. Daarin worden de contouren hoe het schaatsen er na de Winterspelen in 2014 in Nederland en daarbuiten uit moet gaan zien, goed zichtbaar. Een nieuw commercieel model voor merkenteams, een duurzaam topsportklimaat, belevings- en inspiratievolle schaatspodia, een aantrekkelijke en herkenbare internationale wedstrijdkalender en een community voor fans zijn de belangrijkste pijlers van het concept ’Van podium tot podium’. Belevings- en inspiratievolle podia moeten in de toekomst de verbinding maken tussen breedte- en topsport, winter en zomer en ervoor zorgen dat jong en oud nog meer plezier beleeft aan het schaatsen en inline-skaten en daardoor hun sportieve dromen kunnen realiseren en dat de topsporters kunnen excelleren op het hoogste niveau, waarmee zij de harten van de fans veroveren. Binnen de nieuwe visie is volgens alle partijen ruimte voor maximaal zes commerciële langebaanteams, die moeten voldoen aan diverse sportieve criteria. Zo moeten begeleiding en faciliteiten van kwalitatief hoogwaardig niveau zijn en zal er geen ruimte meer zijn voor geïsoleerde rijders in een team. Bijvoorbeeld een specialist op de lange afstanden in een sprintploeg. Ook zullen de schaatsers een minimaal modaal inkomen moeten verdienen. Naast sporttechnisch is er ook een nieuwe visie ontwikkeld voor de commerciële kant. Wellicht dat de sponsors van commerciële schaatsteams in de toekomst op meerdere ’podia’ waar het schaatsen wordt beoefend (natuurijs, kunstijsbanen, mobiele ijsbanen, het nieuwe ’Thialf’, het internationale circuit en inline-skaten) actief zullen zijn. De internationale wedstrijdkalender moet in de ogen van de expert-groep aantrekkelijker worden en herkenbaar zijn. Gedacht wordt aan drie blokken: een Grand Prix-blok van drie tot vijf wedstrijden en een finale (ter vervanging van de huidige World Cup); een blok titeltoernooien allround en sprint en in de tweede helft van februari een blok met het WK Afstanden. Daarnaast omarmt men het plan van Ard Schenk om een maal in de vier jaar, tussen twee Winterspelen in, een groot multidisciplinair schaatsevent (’Schaatsspelen’) te organiseren, met naast het WK Afstanden, ook de WK’s Shorttrack en Kunstrijden. Nu de visie over de toekomst van het schaatsen op hoofdlijnen staat, worden de diverse thema’s de komende maanden in kleinere groepen verder uitgewerkt. Ook zal het algemeen bestuur van de KNSB, de Stuurgroepen en de Ledenraad zich nog over het concept ’Van podium tot podium’ buigen. Het algemeen bestuur en directie van de KNSB bedanken op deze plaats alle betrokkenen, en in het bijzonder KPN, bij het tot stand komen van het visiedocument. Als hoofdsponsor van de KNSB wil KPN schaatsend Nederland verbinden. Een breed gedragen toekomstvisie zorgt voor continuïteit van de sport die bij veel Nederlanders diep in het hart verankerd zit.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.