Arnhem,
19
december
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

Een nieuwe portal voor jouw contact met het Fonds voor de Topsporter

De website voor Fonds van de topsporter wordt vernieuwd. Onze omgeving verandert en wij moeten hierin mee. Regelgeving stelt hogere eisen aan ons, maar ook aan jullie. De betrouwbaarheid van ons web portal was in het verleden niet altijd gegarandeerd. Daarnaast denken we dat het beter en makkelijker kan voor de sporter! Over de nieuwe website is uitvoerig nagedacht. Er zijn zelfs sporters betrokken geweest om de nieuwe website te testen, jullie zijn tenslotte de eindgebruikers. In de nieuwe website kunnen de sporters alles doen wat ze voorheen in de oude website ook deden, zoals het aanmelden voor de kostenvergoedingsregeling en de stipendiumregeling, indienen van declaraties, wijzigen van persoonlijke gegevens en het opgeven van jaarinkomsten ten behoeve van de inkomenstoets. Maar dan makkelijker en beter. Mocht je een jaaropgave of een loonstrook van het Fonds nodig hebben dan kan je deze ook uit het portal ophalen (natuurlijk ook buiten kantoortijden). Naast bovengenoemde kan de website ook worden gebruikt om informatie te delen met het Fonds, of andersom en kunnen op een makkelijke manier vragen direct aan het Fonds worden gesteld. Alle informatie op een nog gebruiksvriendelijkere manier onder handbereik, voor zowel jullie als voor het Fonds. In januari 2014 wordt je door het Fonds geïnformeerd over je nieuwe inloggegevens en het webadres. Bij deze informatie ontvang je ook een korte handleiding/gebruikersinstructie van het nieuwe portal. Tevens komt er een link naar een informatie- en trainingsfilmpje zodat je wegwijs wordt in de nieuwe website.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.