Arnhem,
17
juni
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Dopingcultuur in het Nederlandse wielrennen is aan het veranderen

DEN HAAG – De dopingcultuur in het Nederlandse wielrennen is aan het veranderen. Het dopinggebruik lijkt na 2008 sterk te zijn afgenomen door de ingevoerde anti-dopingmaatregelen. De Commissie Anti-Doping Aanpak (ADA) neemt daarnaast het begin van een cultuurverandering waar, die zich uit in een verminderde acceptatie van dopinggebruik door de wielerwereld. Om deze cultuurverandering te laten slagen, doet de commissie een aantal aanbevelingen gericht op gedragsverandering, op verbetering van organisatiestructuren en op verbetering van het anti-dopingbeleid. De Commissie ADA komt tot deze conclusies, naar aanleiding van haar onderzoek naar de dopingcultuur in het wegwielrennen bij de heren. Maandag 17 juni presenteerde de commissie onder leiding van Winnie Sorgdrager haar eindrapport ‘Meedoen of stoppen’ in Den Haag. De Commissie ADA heeft de afgelopen maanden tientallen personen gesproken die vanuit persoonlijke ervaring of kennis iets konden zeggen over de dopingcultuur in het wielrennen, zoals (voormalig) wielrenners, ploegleiders, ploegmanagers, medisch begeleiders, journalisten, sponsors en deskundigen op het gebied van anti-doping. Door middel van vertrouwelijke en anonieme gesprekken én onderzoek heeft de commissie een goed beeld gekregen van de ontstaansgeschiedenis, kenmerken en instandhouding van de dopingcultuur. Voorzitter André Bolhuis nam namens NOC*NSF het rapport in ontvangst. “De commissie beschrijft een sportpraktijk waar ik van geschrokken ben. Dat het gebruik zo’n omvang had en zó in de cultuur en structuur van deze sport was opgenomen, daar keek ik toch nog van op. Wij vinden dat dit niet nog eens mag gebeuren, niet bij het wielrennen en niet bij andere sporten. Daar zullen we alert op moeten zijn", aldus Bolhuis. "Want", vervolgde Bolhuis, "voor ons zijn er drie essentiële redenen om doping te bestrijden. Het gaat ons om eerlijke sport, met respect voor elkaar en geen competitievervalsing; om de integriteit van de sport, het naleven van regels en de waarheid spreken; en om de gezondheid van de sporter. Wij zijn deze strijd tegen doping aan onze sporters verplicht." >> Lees hier het eindrapport van de Commissie Anti-Doping Aanpak >> Lees hier het volledige persbericht van de Commissie Anti-Doping Aanpak >> Lees hier de hele reactie van André Bolhuis
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.