Arnhem,
19
december
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

Declarabele kostenposten aangescherpt

De kostenvergoeding is een regeling die de kosten vergoedt die noodzakelijk zijn voor de topsportbeoefening. Voor het eerste half jaar 2014 blijft de kostenvergoeding in ieder geval ongewijzigd, en wel 200 euro per maand. Uit evaluaties blijkt dat er op dit moment te veel ruimte bestaat om kosten te declareren die niet noodzakelijk zijn voor topsportbeoefening en ook is gebleken dat hierdoor de administratieve last voor het Fonds van de Topsporter onevenredig hoog is. Mede daarom is ervoor gekozen om de kostensoorten die kunt declareren te beperken. Met ingang van 1 januari 2014 komen de volgende kostensoorten voor declaratie in aanmerking:

Vervoer;
Hotel- en/of buitenlands trainingsverblijf;
Sportkleding en –materialen;
Sportpraktijk gerelateerde kosten;
Voedingssupplementen en vitaminepreparaten.
Een nadere toelichting op bovenstaande kosten, komt binnenkort beschikbaar op de website. De uitvoering van de kostenvergoedingsregeling (o.a. declaratieprocedure, trekkingsrecht) blijven ongewijzigd.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.