Arnhem,
03
december
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Commissie NOC*NSF/KNWU ingesteld

NIEUWEGEIN (ANP) - Oud-minister van Justitie Winnie Sorgdrager is aangesteld als voorzitter van de door de KNWU en NOC*NSF ingestelde antidopingcommissie. Zij gaat samen met sportarts Edwin Goedhart en hoogleraar Sportontwikkeling Maarten van Bottenburg onderzoek doen naar de dopingcultuur in het Nederlandse wielrennen. De zogenoemde onderzoeks- en adviescommissie antidoping is zaterdag al aan de slag gegaan. De commissie moet met concrete aanbevelingen komen om doping beter te bestrijden. Uit het onderzoek moet onder meer duidelijk worden welke stappen al zijn gezet en welke nog gezet moeten worden in de strijd tegen doping. De commissie werkt onafhankelijk van de KNWU en NOC*NSF en staat los van de werkzaamheden van de Dopingautoriteit en het onderzoek dat de internationale wielerbond UCI heeft ingesteld. Alles verloopt in afstemming met en ondersteuning door het ministerie van VWS en de Dopingautoriteit. Centraal in het onderzoek staat volgens de bonden ,,het zicht krijgen op het functioneren van het (anti)-dopingsysteem''. Benadrukt wordt dat het niet om het opsporen van individuele overtreders gaat. De commissie biedt aan betrokkenen de mogelijkheid om in vertrouwelijkheid en anonimiteit de waarheid te vertellen. Gehoorde personen zal worden geadviseerd om eventuele overtredingen te melden bij de Dopingautoriteit. Dat kan mogelijk tot strafvermindering leiden. De KNWU kondigde de commissie begin november aan, omdat het wielrennen ,,internationaal in een crisis'' zit. Als voorbeeld gaf de bond het vernietigende Usada-rapport over de dopingpraktijken rond Lance Armstrong en het opstappen van Rabobank als sponsor van het wielerteam. Het eindrapport moet op 1 juni klaar zijn. Mogelijk wordt een tussenrapport op 1 april gepresenteerd.
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.