Arnhem,
05
december
2016
|
19:46
Europe/Amsterdam

Centra voor Topsport en Onderwijs opnieuw geaccrediteerd

Voor de komende Olympische cyclus zijn de verschillende Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) opnieuw geaccrediteerd. Dit was voor het eerst gebeurd in 2009 en op basis van een uitvoerige beoordelingsprocedure zijn de CTO’s Amsterdam, Noord (Heerenveen), Papendal en Zuid (Eindhoven) nu tot en met 2020 geaccrediteerd. In 2017 komt daar als 5e CTO Metropool Den Haag Rotterdam bij.

NOC*NSF heeft dit besloten mede op basis van het advies van de onafhankelijke commissie Tosportinfrastructuur[1]. Met deze positieve beoordeling is een nieuwe stap gezet in de verdere ontwikkeling van het concept van de Centra voor Topsport en Onderwijs in Nederland, dat bij de Spelen van Rio z’n waarde meer dan heeft bewezen. Het aantal Top10 prestaties en de diversiteit van de verschillende presterende sporten bij de Olympische Spelen is grotendeels voortgekomen uit programma’s die op de Topsportcentra zijn geconcentreerd.

Centra voor Topsport en Onderwijs

Een topsportcentrum krijgt de accreditatie CTO als zij de topsportprogramma’s van de sportbonden optimaal kan faciliteren. Aangezien het centraal aanbieden van voorzieningen grote voordelen heeft, geldt ook voor de nieuwe beleidsperiode het uitgangspunt ‘clusteren waar het kan en separaat waar het moet’. In uitzonderlijke gevallen, zoals wanneer de locatie sport-specifiek is, spreken we van een ‘Nationaal Topsport Centrum (NTC)’. De aanvraagprocedure voor een NTC-status loopt separaat via de sportbonden. Waterpolo en Triathlon zijn voorbeelden van NTC’s.

De CTO's zijn bedoeld voor de hoogste nationale senioren en talenten van topsportprogramma's van bonden. Uniek aan de CTO's is dat op één locatie fulltime trainen, studeren en wonen optimaal te combineren is, met minimale reistijden.

De eisen waaraan CTO's moeten voldoen om te worden erkend en geaccrediteerd, liggen op het gebied van organisatie, infrastructuur, trainingsaccommodaties, onderwijs, huisvesting, experts/begeleiding en (para)medische voorzieningen. Daarnaast moeten CTO's minstens twee sportbonden, vier programma's en 50 topsporters 'in huis' hebben en faciliteren op het gebied van trainen, wonen en studeren.

Voor de nieuwe cyclus is ook vastgelegd dat de CTO’s de verantwoordelijkheid nemen voor de regio. Dit betekent dat zij ook de instroomprogramma’s van de sportbonden optimaal faciliteren. Een instroomprogramma is een regionaal talentprogramma (RTC) van een sportbond met het doel dat sporters instromen in de landelijke topsportprogramma’s. Zo neemt CTO Papendal de verantwoordelijkheid voor de regio Oost (Gelderland en Overijssel) en werkt daarin nauw samen met de bestaande topsportorganisaties in deze regio.

CTO Metropool Den Haag Rotterdam

In de regio Zuid-Holland wordt al nauw samengewerkt tussen met name de steden Den Haag, Rotterdam en Dordrecht, waar zich instroomprogramma’s van sportbonden hebben gevestigd. In de afgelopen jaren faciliteerde Topsport Den Haag de succesvolle NTC’s Zeilen en Beachvolleybal. In samenwerking met het Watersportverbond en Volleybalbond hebben de drie steden een gezamenlijke aanvraag voor de accreditatie als CTO gedaan. Deze is door NOC*NSF gehonoreerd als CTO onder voorwaarden. Deze voorwaarden hebben met name betrekking op organisatievorm, waarbij de steden en bonden tot 1 juli 2017 de tijd krijgen om dit goed te borgen.

 

[1] De commissie Topsportinfrastructuur bestaat uit Wouter Kuperus (voorzitter, NMC Bright), Paul van Maanen (onderwijs, bestuursvoorzitter ROC Midden-Nederland), Hans Spigt (overheid, ministerie SZW, oud wethouder Dordrecht en Utrecht, Peter Verlooij (topsport, oud technisch directeur KNAU).