Arnhem,
21
december
2017
|
07:48
Europe/Amsterdam

Camiel Eurlings

Zoals eerder op 23 juni jl door NOC*NSF is aangegeven, is de 'kwestie Eurlings' door de OM-schikking zonder erkenning en vaststelling van schuld, voor NOC*NSF een privé aangelegenheid geworden.

NOC*NSF heeft geconstateerd dat het beeld in een aantal media niet altijd in overeenstemming is met de werkelijkheid. Op initiatief van Camiel Eurlings is hier vorige week (14 december) in het bestuur van NOC*NSF over gesproken.

Het is verder aan Camiel Eurlings zelf om, waar en wanneer hij dat nodig acht, beeld en feitelijke werkelijkheid met elkaar in overeenstemming te brengen.