Arnhem,
07
maart
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

Brochure Samen Scoren gepresenteerd op Dag van Sportaccommodatie

ARNHEM - Uit onderzoek van Mulier Instituut blijkt dat 62% van de sportverenigingen te maken heeft met een verminderde bijdrage vanuit de gemeente. Dat gemeenten in tijden van crisis ook naar de uitgaven op sport kijken is op zichzelf niet vreemd en biedt ook kansen om zaken efficiënter te organiseren. Zorgwekkend zijn de signalen die ons bereiken over extreme huurverhogingen van sportaccommodaties die voortbestaan van sportverenigingen bedreigen. In de brochure Samen Scoren wordt een plan van aanpak gepresenteerd waarmee sportverenigingen zo goed mogelijk door deze periode van bezuinigingen heen kunnen komen in hun relatie met de lokale overheid.

Een goede relatie met de lokale overheid is van groot belang. Dit dient ook het uitgangspunt te zijn voor sportverenigingen wanneer zij in gesprek gaan met de gemeente. De brochure geeft handreikingen om er samen op een slimme manier uit te komen, maar ook ondersteuning voor sportverenigingen wanneer de belangen onverenigbaar zijn. De brochure is opgesteld door Stichting Vereniging en Recht in opdracht van NOC*NSF. KNVB, KNKV, KNLTB, Nevobo, NTTB en Reddingbrigades Nederland hebben een bijdrage geleverd aan de brochure.

Privatisering, samenwerking tussen sportverenigingen en andere partijen, investeren in duurzame sportaccommodaties zijn mogelijkheden die sportverenigingen en gemeenten gezamenlijk kunnen onderzoeken om besparingen te realiseren. De brochure geeft sportverenigingen inzicht in de rechtspositie die zij hebben in de relatie met de gemeente en hoe zij bezwaar kunnen maken bij de gemeente. Bijvoorbeeld welke juridische weg bewandeld kan worden in zaken van privaatrechtelijke aard zoals substantiële huurverhogingen. Naast de brochure kunnen sportvereniging voor ondersteuning ook terecht bij de Stichting Vereniging en Recht.

Bij het opstellen van deze brochure is gebleken dat er meer kennis nodig is over hoe gemeente en sportverenigingen samen een goed accommodatiebeleid kunnen gaan voeren op de langere termijn. De KNHB neemt in samenwerking met NOC*NSF, VSG, KNVB, en Atletiekunie initiatief tot een onderzoek om meer inzicht te vergaren in het huidige beleid t.a.v. buitensportvelden. Het onderzoek moet een aantal scenario’s opleveren hoe gemeenten met aanleg en vervanging van buitensportvelden kunnen omgaan.

Tot slot gaat het ministerie van VWS in samenspraak met Agentschap NL, NOC*NSF, SWS en VSG een verkenning doen naar de mogelijkheden voor kostenbesparing op de energierekening van sportverenigingen door de inzet van energiebesparende maatregelen. Tevens wordt onderzocht hoe investeringen in duurzame energie financieel aantrekkelijk kunnen worden gemaakt.

>> Voor meer informatie over advies en ondersteuning bij huurverhogingen sportaccommodaties of besluiten door de gemeente op het gebied van subsidies, zie: http://www.verenigingenrecht.nl/. Het onderzoek van Mulier Instituut betreft de nog te publiceren Sportaanbiedersmonitor 2012

>> Download hier de brochure Samen Scoren
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.