Arnhem,
19
november
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Bondsbureau KNSB verhuist naar Utrecht

HOOGLAND (KNSB) - In december verhuist het KNSB-bondsbureau van Hoogland naar De Vechtsebanen in Utrecht. Het nieuwe pand bevindt zich in de sportomgeving van De Vechtsebanen, grenzend aan de kunstijsbaan. De perfecte omgeving voor een sportbond, met passende faciliteiten. Het pand is ingericht op het nieuwe werken. Dinsdag 11 en woensdag 12 december wordt de gehele kantoorinventaris overgebracht naar het nieuwe kantoorpand. Dit zal tot gevolg hebben dat de medewerkers van het bondsbureau die dagen beperkt bereikbaar zullen zijn. Het nieuwe pand sluit aan op de weg die de KNSB is ingeslagen en de strategische keuzes die zij heeft gemaakt in het strategisch plan ‘Op weg naar 2020’. Het nieuwe postadres wordt: KNSB Postbus 11084 3505 BB Utrecht Het nieuwe bezoekadres wordt: Mississippidreef 153 3565 CE Utrecht Algemene bereikbaarheid: t +31 (0)88 48 92 000 f +31 (0)88 48 92 099 e info@knsb.nl w www.knsb.nl
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.