Arnhem,
18
juli
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Bolhuis neemt eerste exemplaar The story of London 2012 in ontvangst

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

UTRECHT - NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis heeft vanochtend in het EYOF 2013 Achmea House aan de Neude in Utrecht het eerste exemplaar van het boek The story of London 2012 in ontvangst genomen.

Bolhuis kreeg het exemplaar uit handen van Koen Breedveld, directeur van het Mulier Instituut, dat in het boek de balans opmaakt ten aanzien van de maatschappelijke betekenis van de Olympische en Paralympische Spelen 2012. Bolhuis: “Knap werk van jullie. Het vastleggen van dit soort gegevens is moeilijk en daarom erg goed dat jullie dit als Mulier Instituut gedaan hebben. Ik feliciteer het Mulier Instituut dan ook van harte.”

Voor het rapport is gebruikgemaakt van onderzoeken die in het Verenigd Koninkrijk zijn uitgevoerd en er heeft een onderzoek onder de Nederlandse bevolking plaatsgevonden. The story of London 2012 bevat een schat aan informatie over het verloop en de betekenis van de Olympische en Paralympische Spelen van 2012. Daarmee is het rapport van waarde voor iedereen die zich beleidsmatig of anderszins interesseert in grote sportevenementen, en wat die voor de maatschappij kunnen betekenen.

Conclusies uit het boek zijn:

• De organisatie van de Spelen van 2012 verliep geolied. Het openbaar vervoer bezweek niet, de veiligheid was niet in het geding en protestacties bleven uit.
• 15.000 olympische en paralympische atleten trokken naar Londen. 11 miljoen tickets werden er verkocht. Bijna 700.000 buitenlandse bezoekers togen naar de Spelen, waarvan acht procent Nederlanders. Wereldwijd bekeken 4,8 miljard personen de Spelen.
• Het organisatiecomité genereerde 2,41 miljard GBP aan inkomsten en realiseerde daarmee een bescheiden winst. Volgens de nationale rekenkamer waren de Spelen 'value for money'.
• De investering van de nationale overheid voor de Spelen is aanvankelijk onderschat. Nadat Londen de Spelen in 2005 toegewezen kreeg, is de publieke bijdrage in 2007 bijgesteld naar 9,3 miljard GBP. Dat bedrag is bijna vier maal zo hoog dan de prognose in 2005.

Met de Spelen als katalysator stelde de nationale overheid zich ten doel om de sportdeelname te verhogen, de economie een impuls te geven, de sociale samenhang te verbeteren en om de sociaal-economische achterstand van Oost-Londen aan te pakken.

Sport
• De Spelen hebben bijgedragen aan een toename van publieke investeringen in top- en breedtesport.
• Eind 2012 is de sportinfrastructuur verbeterd, maar is het niveau van sportdeelname onder Britse volwassenen tussen 2005 en 2012 niet wezenlijk veranderd.
• Bijna drie kwart van de sportbonden beschouwden de Spelen eind 2012 als een unieke kans voor de promotie en ontwikkeling van hun sport.
• Bijna drie kwart van de sportverenigingen vond dat de overheid eind 2012 onvoldoende had gedaan om hen te ondersteunen. Twee derde van de clubs ervaart eind 2012 dat men niet van de Spelen geprofiteerd heeft.

Economie
• De netto economische impact van de investering in het Olympisch Park bedraagt 7,3 miljard GBP. Hierbij is geen rekening gehouden met verdringing van investeringen in andere sectoren.
• Negen van de tien Engelse captains of industry gaven eind 2012 aan dat de Spelen het aanzien van het land verbeterd hebben. De helft van de volwassen Britten geeft aan dat het beeld dat men van het eigen land heeft dankzij de Olympische Spelen is verbeterd. Onder volwassenen in het buitenland is dat ruim een derde.
• Het aantal buitenlandse bezoekers aan het Verenigd Koninkrijk in het derde kwartaal van 2012 (periode van de Spelen) was lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze kleinere groep bezoekers besteedde in deze periode echter 8,5 procent meer dan de (grotere) groep een jaar eerder.

Participatie en cohesie
• Voor de 70.000 gezochte vrijwilligers – zogenaamde Games Makers - meldden 240.000 Britten zich aan.
• Het niveau van vrijwilligerswerk onder volwassenen in het land is tussen 2005 en 2012 niet wezenlijk veranderd.
• Het draagvlak voor de Spelen onder Britten fluctueerde in de periode 2005-2012 tussen 60 en 70 procent.
• Ruim een derde van de volwassen Britten was eind 2012 trots op Team GB. Er was alleen een groter deel van de bevolking trots op de gezondheidszorg en defensie.
• Twee derde van de volwassen Britten gaf eind 2012 aan verrast te zijn door de mate waarin de Spelen het land hebben samengebracht.
• Vier op de tien volwassen Britten hebben dankzij de Spelen een positievere mening gekregen ten aanzien van gehandicapten.
• LOCOG heeft ruim 2.700 Inspire Marks vertrekt aan projecten die de Spelen versterken en die beogen de betrokkenheid van het land te vergroten. Ruim 10 miljoen mensen in Groot Brittannië zijn met de Inspire projecten bereikt. Ruim zeven op de tien Inspire-projectleiders geeft aan dat het project niet (in die omvang) had plaats gevonden als de Olympische Spelen niet in Londen georganiseerd zouden zijn.

Oost-Londen
• De Spelen hebben bijgedragen aan een versnelling in de planvorming voor de regeneratie van Oost-Londen en een noodzaak voor publiek-private samenwerking. De deadline van de Spelen zorgde ervoor dat Oost-Londen niet te lijden had onder budgettaire bezuinigingen.
• De Spelen hebben ongeveer 10.000 extra (deels tijdelijke) banen gecreëerd. Van deze nieuwe werknemers had 37 procent vóór de Spelen geen baan.
• Ruim een kwart van de inwoners van Oost-Londen was begin 2012 meer tevreden over de woonomgeving dankzij de Spelen.
• Oost-Londen loopt de sociaal-economische achterstand in. Het is niet uitgesloten dat de klim van Oost-Londen op de sociaaleconomische ladder tot een verlaging daarvan in andere delen van het land heeft geleid.

Beleving in Nederland
• 46.000 Nederlanders bezochten het Verenigd Koninkrijk met de Spelen als hoofddoel (tien procent van alle bezoekers die de Spelen als hoofdmotief voor hun reis hadden).
• Zeventien procent van de Nederlander is sinds de Spelen positiever tegen de Britten aan gaan kijken. Voor ruim acht op de tien geldt dat zij niet anders tegen Britten aan zijn gaan kijken.
• 85 procent van de Nederlanders vond in het najaar van 2012 dat de Paralympische Spelen 2012 bijdragen aan de acceptatie van mensen met beperkingen (vóór de Spelen van 2012: 77%).

Lessen voor Nederland
• Beleidsmakers die een sportevenement zo goed mogelijk maatschappelijk willen benutten doen er goed aan om vroegtijdig te starten met het ontwikkelen van plannen en het betrekken van relevante actoren.
• De Spelen bieden een kans om vaart te krijgen in grote urbane regeneratieprojecten.
• Investeringen voor grote sportevenementen brengen een onzekerheid rondom opbrengsten met zich mee, hetgeen een belemmering kan vormen om groot te denken.

Het Mulier Instituut zal de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk nauwgezet blijven volgen en belangrijke documenten blijven archiveren. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om in de toekomst opnieuw de balans op te maken en een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan het verhaal van de Spelen van London 2012.

Meer informatie over The story of London 2012 en de bestelwijze van het boek zijn te vinden op www.storyoflondon2012.nl. Downloads van de Conclusie en Appendicex I en II zijn gratis.

Op de foto van links naar rechts: Bake Dijk, André Bolhuis en Paul Hover.

Lees ook:
>> London 2012: minder bezoeken, méér bestedingen (Sportnext.nl, 19 augustus 2013)