Arnhem,
06
november
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

Boekje gelanceerd met tips over sportonderwijs voor kinderen met een handicap

ZWOLLE - In Zwolle is tijdens de landelijke studiedag voor vakleerkrachten van het basisonderwijs de uitgave ‘Iedereen kan sporten: passend sportaanbod voor het onderwijs’ gepresenteerd. Het doel van dit boekje is om (vak)leerkrachten, trainers bij sportverenigingen en anderen die actief zijn in de sport handvatten te bieden om sportactiviteiten zodanig te ontwikkelen en aan te passen, dat ook kinderen met een handicap mee kunnen doen. Het boekje is een uitgave van NOC*NSF.

Kinderen met een handicap zijn in het reguliere onderwijs nog lang niet altijd in staat om mee te doen met sport- en beweegactiviteiten. Het is soms makkelijker om iemand langs de kant aan te laten aanmoedigen of tijdens de gymles als scheidsrechter in te zetten. Door de invoering van de wet op passend onderwijs (per 1 augustus 2014) zullen nog meer kinderen met een handicap naar het regulier onderwijs gaan. Hiervoor zijn dan ook extra aanpassingen in de reguliere gymles nodig. Dit geldt ook voor andere naschoolse sportactiviteiten, die worden verzorgd door (school actieve) sportverenigingen.

In het boekje ‘Iedereen kan sporten: passend sportaanbod voor het onderwijs’ zijn de meest voorkomende handicaps beschreven. Per handicap worden praktische tips gegeven om ervoor te zorgen dat kinderen met een handicap wél actief en samen met leeftijdsgenoten deel kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten op en rondom school. Het gaat om kinderen met een amputatie, hersenaandoening, chronische aandoening, visuele, auditieve of verstandelijke handicap, autisme en overige gedragsproblemen. Ook zijn er verschillende praktijkvoorbeelden beschreven.

NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen: “Sport is ook voor kinderen uit het basisonderwijs ontzettend leuk om te doen. Ze worden fitter en ontwikkelen hun (sociale) vaardigheden en winnen dus veel met sport. Ook kinderen met een handicap moeten die kansen kunnen krijgen. Vanuit de sport werken we daar hard aan. Zo zijn er al veel sportbonden en verenigingen die passend sportaanbod aanbieden voor kinderen met een handicap. Met dit boekje willen we dit extra stimuleren.”

Het boekje is hier als pdf te downloaden. Klik hier voor een Engelstalige versie.
Het boekje is tot stand gekomen met medewerking van een aantal sportbonden, Respo International/Calo Windesheim en Playable.

Voor meer informatie: Jorg Radstake, sport en onderwijs (jorg.radstake@nocnsf.nl) en Rinske de Jong, gehandicaptensport (rinske.de.jong@nocnsf.nl).
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.