Arnhem,
23
juli
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Blog Gerard Dielessen: Nieuwe online kansspelwet bedreigt de sport

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

De gemiddelde contributie voor een sportvereniging in Nederland bedraagt ongeveer 200 euro per jaar. Zonder de inkomsten van de Lotto-loterij zou dat bedrag dubbel zo hoog zijn, namelijk 400 euro. De Lotto zorgt ieder jaar voor een afdracht aan de georganiseerde sport van tussen de 40 en 50 miljoen euro. Kijk maar eens naar dit filmpje.En als ik daar nog eens het bedrag bij optel dat de Postcodeloterij en de VriendenLoterij uit kunnen geven aan de sport, betekent dat jaarlijks vanuit de loterijen in totaal zo’n 65 miljoen euro voor de sport. En zo kunnen de verenigingscontributies relatief laag blijven, en de sport dus toegankelijk. Die toegankelijkheid van de sport staat nu echter op het spel, doordat het kabinet een nieuwe wet op de kansspelen aan het voorbereiden is. Die nieuwe wet houdt in dat de in eerste instantie nu nog illegale online loterijen straks de mogelijkheid krijgen legaal te worden. En dat zou erg jammer zijn. Niet alleen voor de sport, maar voor alle goede doelen waarvoor via de bestaande loterijen jaarlijks zo’n 750 miljoen euro wordt opgehaald, inclusief die 65 miljoen voor de sport. Tot gisteren konden alle betrokkenen reageren op het concept wetsvoorstel dat staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie Fred Teeven heeft gemaakt en waarin hij de online kansspelen (het internetgokken) dus wil liberaliseren in plaats van reguleren. De kans is heel groot dat - wanneer dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt aangenomen - de grote buitenlandse online gokbedrijven de Nederlandse kansspelmarkt ‘leegroven’ en dat de jaarlijkse loterijopbrengst voor de maatschappelijke doelen, waaronder sport, van 750 miljoen binnen korte tijd terug loopt naar 0 euro. Dan is er dus ook geen geld meer voor de sport. Het is duidelijk dat NOC*NSF zich uit naam van de Nederlandse sport verzet tegen dit voorlopige wetsvoorstel. Ook al omdat de buitenlandse gokbedrijven volgens de nieuwe wet niets hoeven af te dragen aan welk goede doel dan ook en vooral snel geld willen verdienen. Het ware veel beter geweest als de staatssecretaris een integrale visie had ontwikkeld op het totale kansspeldossier in ons land. Dus voor de huidige reguliere loterijen, online en de casino’s. Natuurlijk ondersteunt NOC*NSF het standpunt dat het op korte termijn afgelopen moet zijn met het illegale internetgokken, maar dan wel door te reguleren in plaats van te liberaliseren en door de online aanbieders alleen onder voorwaarden toe te laten. En NOC*NSF pleit er nog harder voor dat die 750 miljoen euro van de bestaande loterijen voor de goede doelen, waaronder sport, wordt veilig gesteld in de nieuwe wet. Want dat geld is er voor de sportveldjes in de buurt, de sportverenigingen, voor het opleiden van topsporters en voor heel veel andere goede doelen. Dat lijkt in de nieuwe wet nu geenszins meer het geval. In onderstaand filmpje legt voormalig Wimbledon tenniskampioen Richard Krajicek nog eens helder uit wat ons te wachten staat indien de wet wordt aangenomen.