Arnhem,
17
september
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Blog Gerard Dielessen: Financiering sport serieus in gevaar ondanks impuls VWS

Jaarlijks wordt in Nederland ruim 8 miljard euro uitgegeven aan sport. Dit bedrag omvat alle uitgaven. Van bijvoorbeeld contributies van leden van sportverenigingen, tot en met de subsidies van de overheid voor bijvoorbeeld het onderhoud van sportaccommodaties. Maar ook alle individuele uitgaven die mensen doen om te kunnen sporten. De aanschaf van een nieuw tennisracket bijvoorbeeld, of het lidmaatschap van een sportschool. Sport vertegenwoordigt een enorme economische en essentiële maatschappelijke waarde, zo blijkt.

Het goede nieuws op deze derde dinsdag van september, is dat uit onderzoek van de NOS blijkt dat de samenleving op van alles bezuinigt, maar kortingen op sport probeert te voorkomen. Het blijkt maar weer eens dat de gemiddelde Nederlander weet dat er met sport veel valt te winnen en dat we met sport voor een kerngezonde samenleving kunnen zorgen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vele politici onderkennen de kracht van sport eveneens. En daar zijn we blij mee. De sportbegroting van het departement blijft ook voor het komende jaar overeind. Geen extra bezuinigingen dus. Sterker: er komt jaarlijks 5 miljoen euro extra beschikbaar om er voor te zorgen dat kinderen in achterstandswijken ook kunnen gaan sporten. Dat is goed nieuws. En we hebben goede hoop dat tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting extra financiële middelen beschikbaar komen voor meer bewegingsonderwijs op de basisscholen.

Ook de koning repte in zijn troonrede over de kracht van sport in relatie tot opgroeiende kinderen: Ten eerste heeft de regering u onlangs een voorstel gedaan voor een nieuw stelsel van jeugdzorg met ingang van 2015. Kinderen moeten veilig opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen, om later naar vermogen te participeren in de samenleving. Het nieuwe stelsel brengt de jeugdzorg via de gemeenten dicht bij het kind. Juist gemeenten zijn in staat om op basis van de specifieke situatie van het kind dat hulp nodig heeft, maatwerk te leveren in samenspraak met andere domeinen, zoals wonen, onderwijs, veiligheid en sport.

Hier ligt voor NOC*NSF, de sportbonden en hun sportverenigingen een hele uitdaging in de komende jaren. De lokale overheden krijgen immers te maken met een miljardenbezuiniging vanwege het feit dat de landelijke overheid allerlei taken naar de gemeenten delegeert, zonder de daarbij behorende financiële middelen. Uiteraard is de georganiseerde sport van harte bereid om mee te denken (en te acteren) over hoe de problemen en dilemma’s die de sport betreffen op te lossen. Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar op de agenda, is het nu tijd om de handen ineen te slaan om straks tot goede collegeakkoorden te komen waarin de sport - en wat sport kan bereiken - breed wordt gesteund.

Dan is er ook nog een ander punt van grote zorg. Het kabinet Rutte-Asscher heeft de bezorgdheid van NOC*NSF over de financiering van de sport vanuit de kansspelen niet weggenomen in de miljoenennota. Ondanks tal van protesten houdt het kabinet vooralsnog vast aan de liberalisering van de online (internet) kansspelen, waardoor onnodig veel geld naar het buitenland verdwijnt, zodat deze miljoenen niet ten goede kunnen komen aan reguliere goede doelen waarmee veel maatschappelijke projecten (zoals de sport) worden gefinancierd. Mocht de liberalisering van de kansspelen worden doorgezet zonder rekening te houden met de effecten daarvan voor de sport, dan komt de financiering van de hele sport serieus in gevaar.

Gerard Dielessen
Algemeen directeur NOC*NSF

Lees hier eerdere blogs van Gerard Dielessen.
Volg hem op twitter via @gerarddielessen
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.